10 คำตอบ Virtual Bank ธนาคารเสมือนจริงคืออะไร

27 ม.ค. 2566 - 03:27

  • ธนาคารที่ไม่มีอาคาร

  • คนรายได้น้อยเข้าถึงระบบธนาคารได้

  • 3 ผู้เล่นยักษ์ใหญ่ยื่นคำร้องใบอนุญาต

Business-virtualbank-10-answer-SPACEBAR-Thumbnail

10 คำตอบ Virtual Bank ธนาคารเสมือนจริงคืออะไร?

โลกการเงินจะไม่เหมือนเดิม ทุกๆ คนจะมีสิทธิเข้าถึงบริการของธนาคารมากขึ้น เท่าเทียมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับผู้มีรายได้น้อย เมื่อรูปแบบธนาคารกำลังเปลี่ยนเป็น ‘ธนาคารเสมือนจริง’ ไม่มีเวลาปิด ค่าบริการต่ำลง เพิ่มผลประโยชน์ให้ลูกค้าได้มากขึ้น เราไปทำความรู้จักชัดๆ ให้รอบด้านกันว่า ธนาคารเสมือนจริงคืออะไร เราจะได้อะไร แล้วใครต้องเตรียมปรับตัวบ้าง

1. Visual Bank VS ธนาคารแบบดั่งเดิม

ธนาคารเสมือนจริง คือ ธนาคารที่ดำเนินการบนออนไลน์แบบครบวงจรโดยไม่มีตัวสาขาเป็นตึกอาคาร ส่วนบริการธนาคารเสมือนก็ให้บริการเหมือนธนาคารแบบดั่งเดิม คือ ฝากเงิน ถอนเงิน กู้ยืมเงิน บริการบัตรเครดิต อะไรทำนองนี้ ต่างกันตรงที่เป็น ออนไลน์ทั้งหมด ค่าบริการ และดอกเบี้ยไม่เหมือนกัน 

ส่วนที่เราใช้ Mobile Banking App ของธนาคารพาณิชย์ปัจจุบัน ยังเป็นธนาคารแบบดั่งเดิมอยู่ เพราะยังมีตัวตึกธนาคาร มีมนุษย์เป็นผู้ทำงานเป็นหลัก ซึ่งมีเวลาเปิดปิด และวันหยุดสำหรับธุรกรรมที่ต้องไปทำที่สาขา 

2. ใช้เทคโนโลยีอะไรเป็นหลักในการดำเนินการ 

เทคโนโลยีหลักๆ ก็มีตั้งแต่ Mobile Banking App หรือ แอปพลิเคชันบนมือถือ, การธนาคารออนไลน์, AI ปัญญาประดิษฐ์ ส่วนระบบยืนยันตัวตน ธนาคารเสมือนใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล, ทั้งใช้ม่านตา, ลายนิ้วมือ หรือการลงรหัสแบบโลกคริปโทฯ

3. ข้อดี ข้อเสีย 

ข้อดี ของธนาคารเสมือนจริง คือ ทุกคนเข้าถึงระบบธนาคารได้ง่ายขึ้น แม้แต่ผู้ที่มีรายได้น้อยก็ตาม ธนาคารเสมือนเปิดตลอดเวลาทุกวันวันละ 24 ชั่วโมง ค่าบริการถูกกว่า สะดวกกว่า แต่ก็ด้อยกว่าธนาคารแบบดั่งเดิมอย่างชัดเจน ในการให้บริการแบบรายบุคคล หลายๆ คำถามหรือปัญหา เราก็อยากจะคุยกับคนมากกว่าหุ่นยนต์แน่นอน 

4. 5-10 ปีข้างหน้า 

มีความเป็นไปได้สูงมากที่ธนาคารเสมือนจริงจะโตอย่างต่อเนื่องในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะโตไปพร้อมๆ กับเทคโนโลยี และ mobile banking ที่จะพัฒนาอย่างรวดเร็ว ธนาคารเสมือนจริงจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยี และขยายการบริการออกเป็นวงกว้างและมีความแข่งแกร่งในด้านการต่อสู้ทางการตลาดกับธนาคารแบบดั้งเดิม 

5. ความท้าทาย 

การสร้างกฎเกณฑ์ควบคุมความปลอดภัย การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ความน่าเชื่อถือบนแพลตฟอร์มดิจิทัล สิ่งที่ท้าทายของธนาคารเสมือนจริง คือ การลงทุนในเทคโนโลยี การจ้างผู้มีประสบการณ์มาดูแลระบบ และการร่วมลงทุนกับสถาบันการเงิน 

6. กระทบธุรกิจธนาคารแบบดั่งเดิมอย่างไร 

ค่าบริการถูกกว่า สะดวกกว่าเพราะเปิดวันละ 24 ชม. ไม่มีวันหยุด แต่จากนี้เราจะได้เห็นธนาคารแบบดั่งเดิมพัฒนาบริการออกมาให้สะดวก และหลากหลายมากขึ้น 

7. กฎหมายอะไรควบคุม 

ธนาคารเสมือนจริงอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกับธนาคารแบบดั่งเดิม ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน การยืนยันตัวตน (KYC, Know-your-customer) และความปลอดภัยทางข้อมูล แต่เราต้องรอดูในอนาคตว่าอาจจะต้องมีกฎหมายควบคุมเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจที่เป็นออนไลน์ 100% 

8. ความปลอดภัย 

ข้อนี้ก็ไม่ต่างจากธนาคารดั่งเดิมนัก เช่น เก็บเงินฝากของลูกค้าไว้แยกจากทรัพย์สินบริษัท มีผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และมีกฎควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวด 

9. ขอตัวอย่างจากต่างประเทศ 

มีหลายประเทศ เช่น ที่จีนใช้ AI เข้ามาช่วยธนาคารเลือกผู้ปล่อยกู้และคิดดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของผู้กู้แต่ละราย, เกาหลีสร้างผลิตภัณฑ์การออม 26 สัปดาห์ให้ผลตอบแทนดีขึ้น, ฮ่องกงยกเลิกค่ารักษาบัญชีสำหรับผู้ที่มีเงินในบัญชีต่ำกว่า 5,000 ดอลลาร์ฮ่องกง, ในสหรัฐอเมริกามีบริการ peer-to-peer ให้ลูกค้าแลกเปลี่ยนเงินระหว่างลูกค้ากันเอง 

10. ประเทศไทยมีใครเป็นผู้เล่นในธนาคารเสมือนจริงบ้าง 

ปัจจุบันยังไม่มีธนาคารเสมือนจริงที่ได้รับใบอนุญาติ แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตธนาคารเสมือนจริง 3 ใบ ซึ่งมีกลุ่มธุรกิจภาครัฐและเอกชน ที่ยื่นแสดงคำร้องไปดังนี้ 
  • AIS และ Gulf 
  • True DTAC 
  • ธนาคารกรุงไทย 
คำร้องสำหรับทั้ง 3 ใบอนุญาตนี้ อยู่ในขั้นตอนเสนอให้กับกระทรวงการคลังพิจารณา ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการรับรองและประกาศในปี 2024 

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์