พาณิชย์ เตรียมพาผู้ประกอบการไทย เจาะตลาด ‘เมืองรองอินเดีย’

  • เตรียมเปิดตัวสินค้าไทย ในงาน Thailand Week Roadshow 2023 ที่อินเดีย ช่วงเดือนกุมภาพันธ์
  • ชี้ เมืองอาห์เมดาบัด และสุรัต เป็นเมืองรองแห่งโอกาส ชวนผู้ประกอบการสมัครร่วม ถึง 6 มกราคม 2566
Share with trust
ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เผย เพื่อเป็นการผลักดันและขยายการส่งออกสินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดเมืองรองที่มีศักยภาพ จึงได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้า Thailand Week Roadshow 2023 ณ เมืองอาห์เมดาบัด (Ahmedabad) และเมืองสุรัต (Surat) รัฐคุชราต (Gujarat) สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 25–27 กุมภาพันธ์ 2566 ตามลำดับ เพื่อผลักดันการขยายการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการของไทยเข้าสู่ตลาดเมืองรองที่มีศักยภาพของอินเดีย 

ทั้งนี้ รัฐคุชราตตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของอินเดีย จัดว่าเป็นรัฐที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆ  

ของอินเดีย โดยเฉพาะเมืองอาห์เมดาบัดและเมืองสุรัต ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของรัฐคุชราตนั้น ประชาชนมีกำลังซื้อสูง แต่ในปัจจุบันพบว่าสินค้าไทยที่วางจำหน่ายในเมืองดังกล่าว ยังมีไม่มาก จึงนับเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่สนใจขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจและการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการของไทยเข้าสู่ตลาดเมืองรองใหม่ๆ ของอินเดียดังเช่นรัฐคุชราต 

สำหรับการจัดงานแสดงสินค้าในครั้งนี้ กำหนดจัดคูหาแสดงสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย โดยมีสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (มังสวิรัติ) ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก อัญมณีและเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน อาหารสัตว์เลี้ยง แฟชั่น ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุก่อสร้าง ไม้ยางพารา และธุรกิจบริการ และยังมีคูหาประชาสัมพันธ์ของกรมฯ ตลอดจนกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารไทย เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมงานอีกด้วย 

ทั้งนี้ ในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานครั้งนี้ กรมฯ จะรับผิดชอบการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายบางส่วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าออกแบบตกแต่งสถานที่และคูหามาตรฐาน และค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น โดยผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้า ค่าธรรมเนียม/ภาษี ค่าตรวจลงตรา (Visa) ค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

“กรมฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ ณ เมืองอาห์เมดาบัด และเมืองสุรัต รัฐคุชราต สาธารณรัฐอินเดีย พิจารณาสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว โดยสามารถสมัครได้ที่ https://drive.ditp.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566” ภูสิต กล่าว 
Photo: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Photo: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ