‘ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์’ นั่งเก้าอี้ผู้ว่า ททท.คนใหม่

Economy – Tourism - Tourism Authority of Thailand - Travel-SPACEBAR-Hero.jpg
 • ผู้สรรหาผู้ว่าการ ททท.คนใหม่ แทน ผู้ว่าการ ททท.ที่จะหมดวาระวันที่ 31 ส.ค. 66
 • เปิดประวัติ ‘ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์’ ผู้ว่าการ ททท.คนใหม่ 
Share with trust
วันนี้ (25 พ.ค. 66) มีรายงานว่า คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบให้ ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ ททท.คนใหม่ แทน ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท.ที่กำลังจะหมดวาระในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ 

สำหรับการสรรหาผู้ว่าการ ททท.คนใหม่ เกิดหลังจากที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 66 โดยมีผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและเข้ารับการสัมภาษณ์ แสดงวิสัยทัศน์ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน 2 คน คือ ศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร และฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์
ททท.
Photo: ททท.

ประวัติการศึกษา  

 • 2540 – 2542 Master of Scince, University of Surrey, United Kingdom 
 • 2536 – 2540 ศิลปะศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ประวัติการทำงาน  

 • 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ 
 • 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2564 รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว 
 • 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว 
 • 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว 
 • 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ 
 • 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม 
 • 1 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว 
 • 1 ตุลาคม 2552 - 31 ตุลาคม 2558 ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด 
 • 2 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2552 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด 
 • 1 กรกฎาคม 2546 - 1 ตุลาคม 2552 หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ 
 • 1 กุมภาพันธ์ 2546 - 30 มิถุนายน 2546 หัวหน้างานประสานงานการท่องเที่ยวภูมิภาค 
 • 4 มกราคม 2542 - 31 มกราคม 2546 พนักงานวิเทศสัมพันธ์ 4 กองวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายสำนักงานผู้ว่าการ