เตรียมตัว ! 'กกต.' เปิดช่องทางตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ระบุขั้นตอนหากไม่พบรายชื่อ เริ่ม 18 เม.ย.

17 เม.ย. 2566 - 08:11

Election-Commission-of-Thailand-let-people-check-their-eligibility-to-vote-SPACEBAR-Thumbnail
  • ‘คณะกรรมการการเลือกตั้ง’ เปิดช่องทางให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ระบุขั้นตอนหากไม่พบรายชื่อ สามารถเพิ่ม - ถอนได้ เริ่ม 18 เม.ย. นี้

17 เม.ย. 66 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ซึ่งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เป็นวันเลือกตั้ง และกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน เป็นต้นไป จากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง ณ ที่เลือกตั้ง ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชนใกล้บ้าน 
  2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน www.bora.dopa.go.th หรือผ่าน แอพพลิเคชัน Smart Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
  3. ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส. 1/6) 
ส่วนกรณีไม่พบชื่อ หรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นแบบคำร้องแจ้งเพิ่มชื่อ –ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น

สำหรับการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ สามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรายชื่อที่ตนมีสิทธิ วันที่เลือกตั้ง จังหวัดและเขตที่มีสิทธิ สถานที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์