รบ.แนะใช้ ‘บัตรทอง’ รับ ‘ยาคุม’ ป้องกันท้องไม่พร้อม

28 พ.ค. 2566 - 03:45

 • รัฐบาลส่งเสริมการตั้งครรภ์เมื่อพร้อม

 • ประชาชนใช้สิทธิ ‘บัตรทอง’ รับยาคุมกำเนิดไม่เกิน 3 แผงต่อครั้ง

 • คนละไม่เกิน 13 แผงต่อปี

Government-promotes-pregnancy-when-ready-SPACEBAR-Thumbnail
28 พฤษภาคม 2566 รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รองโฆษกรัฐบาล) เชิญชวนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ใช้สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ ‘บัตรทอง 30 บาท’ ภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รับบริการคุมกำเนิดครอบคลุม ทั้งบริการใส่ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด ฉีดยาคุมกำเนิด และยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

โดยผู้รับบริการจะได้รับยาเม็ดคุมกำเนิดไม่เกิน 3 แผงต่อครั้ง และคนละไม่เกิน 13 แผงต่อปี ภายใต้โครงการ ‘เลิฟปัง รักปลอดภัย แก้ปัญหาท้องไม่พร้อม’ แจกยาคุมกำเนิด-ถุงยางอนามัย โดยขั้นตอนรับบริการยาเม็ดคุมกำเนิด ผู้ใช้สิทธิบัตรทองดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้  

1.รับบริการผ่านสมาร์ทโฟน   
 • เข้าแอปฯ เป๋าตัง ไปที่เมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือก ‘สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค’ 
 • ผู้หญิง 15-59 ปี จะแสดงสิทธิ ‘ยาเม็ดคุมกำเนิด’ 
 • ค้นหาหน่วยบริการ และทำการจองสิทธิ  
 • เดินทางไปรับยาคุมกำเนิดภายในวันที่จองสิทธิ ตามเวลาทำการของหน่วยบริการ 
 • หน่วยบริการตรวจสอบสิทธิ และบันทึกการรับบริการ 
2.ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน 
 • เข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วม เช่น ร้านยา คลินิกเวชกรรม คลินิกการพยาบาลฯ รพ.สต. รพ.ชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น หรือที่สถานพยาบาลประจำตัวของท่าน 
 • แสดงบัตรประชาชน ยืนยันตัวตนเพื่อรับบริการ  
 • หน่วยบริการตรวจสอบสิทธิ และบันทึกการรับบริการ 
ทั้งนี้ ประชาชนไทยที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง หรือบัตร 30 บาท) ที่ต้องการรับบริการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด สามารถติดต่อเข้ารับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สถานพยาบาลประจำที่ลงทะเบียนเลือกไว้ หรือหน่วยบริการ (สถานพยาบาล) ของรัฐและเอกชนใกล้บ้านที่เข้าร่วมในระบบ สปสช. ดูรายชื่อหน่วยบริการได้ที่แอปพลิเคชัน สปสช. เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยบริการ  

ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถดูรายการบริการได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง เลือกกระเป๋าสุขภาพ และเข้าไปจองสิทธิเพื่อรับบริการที่หน่วยบริการได้ที่เมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค เมื่อทำการจองนัดหมายแล้วก็ไปใช้บริการตามวันและเวลาได้

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์