อดีตเลขาฯ สมช. แนะใช้ไมตรีจิตยุติปม ‘ประธานสภาฯ’

27 พ.ค. 2566 - 05:01

  • ‘พล.ท.ภราดร’ อดีตเลขาฯ สมช. แนะ ‘เพื่อไทย - ก้าวไกล’ ใช้ไมตรีจิตยุติปม ‘ประธานสภาฯ’

  • ชี้ประชาชนรอไม่ไหวแล้ว อยากเห็น ‘พิธา’ นั่งนายกฯ

Paradorn-suggests-using-goodwill-to-end-struggle-for-President-of-HoR-SPACEBAR-Hero
พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึงสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลว่า ช่วงเวลานี้ มองทางรัฐศาสตร์ถือเป็นปกติของห้วงระหว่างการอยู่ในกล่องดำที่มีความชุลมุนของการแสวงหาผลลัพธ์ทางการเมือง แต่เมื่อผ่านพ้นกล่องดำออกมาได้แล้ว จะเป็นความลงตัวทางการเมือง ซึ่งตำแหน่งฝ่ายบริหารตัวนายกรัฐมนตรี คือความลงตัวที่ออกมาได้แล้ว ยังเหลือประมุขฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังชุลมุนอยู่ในกระบวนการในกล่องดำ เพราะมิได้มีพรรคใดแลนด์สไลด์ได้จำนวน ส.ส.เกินกึ่งหนึ่งของสภาฯ จึงต้องใช้เวลาแสวงหาข้อยุติมากหน่อย 
 
โดยมีแนวทางหาข้อยุติ 2 แนวทาง แนวทางแรก คือได้ตัวบุคคลมาจากการตกลงกันของพรรคการเมืองที่ร่วมกันจัดตั้งเป็นรัฐบาล และแนวทางที่สอง คือได้ตัวบุคคลที่ ส.ส.ส่วนใหญ่ในสภาฯ ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ร่วมกันยกมือโหวตให้เป็น แต่จากข่าวสารประกอบกับภาวะผู้นำของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าพรรคก้าวไกล โอกาสสูงที่ข้อยุติออกจากกล่องดำจะเป็นไปตามแนวทางแรก  
 
ถึงเวลานี้ ประชาชนเขาเรียกร้องว่ารอไม่ไหวแล้ว อยากเห็นผู้นำพรรคก้าวไกล มาเป็นนายกรัฐมนตรีนำสู่การเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว แสดงไมตรีจิตให้กับมิตรร่วมรบสอดรับกับสภาวะแวดล้อมทางการเมืองในปัจจุบันที่มีข้อจำกัดบางประการอันเป็นที่รับรู้โดยทั่วไป เพื่อเข้าสู่โหมดการบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศิตของประชาชนที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับพรรคการเมืองฝ่ายเสรีประชาธิปไตย ที่นำโดยพรรคก้าวไกลอย่างเบ็ดเสร็จได้แล้ว 

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์