‘เพื่อไทย’ ปัดใช้ตำแหน่ง ‘ประธานสภาฯ’ ต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี

  • ‘ประเสริฐ’ ลั่น! ‘เพื่อไทย’ ไม่คิดใช้ตำแหน่งประธานสภาฯ ต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี
  • ชี้พรรคร่วมต้องหารือกันเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
  • พร้อมยืนยันไม่สร้างเงื่อนไขให้การขับเคลื่อนรัฐบาลติดขัดแน่นอน
Share with trust
ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ สมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทย ออกมาระบุประเด็นแย่งชิงเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นเกมที่พรรคเพื่อไทย ต้องการใช้ต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี ว่า ไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทย ไม่คิดเอาตำแหน่งประธานสภาฯ มาเป็นเงื่นไขต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี เพราะเป็นคนละส่วนกัน ซึ่งเก้าอี้รัฐมนตรีเป็นฝ่ายบริหารที่พรรคร่วมรัฐบาลทั้ง 8 พรรค ต้องมาหารือตกลงร่วมกัน โดยมีธรรมเนียมเรื่องการนำเก้าอี้ ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้มาเกลี่ยกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมถึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของตัวบุคคลในภารกิจนั้นๆ ด้วย ไม่ใช่จะเอาแค่เก้าอี้มาเป็นตัวชี้วัดอย่างเดียว  
  
“เรื่องนี้ทางพรรคร่วมคงต้องมีการหารือเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพื่อให้การทำงานของรัฐบาลจะได้เดินหน้าอย่างราบรื่น พรรคเพื่อไทย มีประสบการณ์ ไม่คิดจะเอาตำแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติ มาเป็นเงื่อนไขในการต่อรองจนกระทบการทำงานของฝ่ายบริหารแน่ เพราะบ้านเมืองประสบปัญหามานาน เราต้องได้รัฐบาลที่กลมเกลียวไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ยืนยันเราไม่คิดที่จะเป็นคนสร้างเงื่อนไขให้การขับเคลื่อนรัฐบาลติดขัดแน่นอน” ประเสริฐ กล่าว