แค่พูดคำว่า ‘ภาษี’ นักลงทุนก็สยิวแล้ว ศิริกัญญากับวิชันว่าที่ขุนคลัง

1 มิ.ย. 2566 - 04:11

  • ระหว่างให้สัมภาษณ์กับรายการชื่อดังเกี่ยวกับการลงทุน ตัวเต็งรัฐมนตรีคลังของก้าวไกลตอบคำถามเรื่องนโยบายเศรษฐกิจด้านต่างๆ

TAGCOUD-sirikanya-said-the-word-tax-for-58-times-during-interview-SPACEBAR-Thumbnail
ในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ ‘ลงทุนแมน’ ตัวเต็งเจ้าของตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของพรรคก้าวไกล ศิริกัญญา ตันสกุล เอ่ายคำว่า ‘ภาษี’ ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 58 ครั้ง ภายในเวลา 37 นาทีของช่วงครึ่งหลังของการสัมภาษณ์ความยาว 1 ชั่วโมง 22 นาที  

ประเด็นเรื่องการเก็บภาษีเป็นเรื่องที่ทำให้นักลงทุนกังวลกับตัวเต็งขุนคลังของก้าวไกลพอสมควร เพราะก้าวไกลมีแนวทางส่งเสริมรัฐสวัสดิการ ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก และแหล่งที่มาของรายได้เข้ารัฐที่สำคัญก็คือ การเก็บภาษี ศิริกัญญา และพยายามชี้แจงในเรื่องนี้ จึงมีการเอ่ยคำว่าภาษีบ่อยครั้ง
https://images.ctfassets.net/i3o8p9lzd06f/1rPZtCjojjDKJmHFf1IGDC/f3247c9e7afb79ec93082d8bd1fbc7fa/______________________________2__1_

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์