‘รบ.’ หนุนสมัครออนไลน์ ‘ประกัน ม.39’ รู้ผล 2-4 วัน

28 พ.ค. 2566 - 06:13

  • ‘รัฐบาลดิจิทัล’ หนุนทุกหน่วยงานเพิ่มความสะดวกคนไทยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  • ล่าสุด สปส. ให้ผู้ประสงค์สมัครเป็นผู้ประกันตน ม.39 ดำเนินการผ่านระบบ e-Self Service ได้ รู้ผลใน 2-4 วัน

  • ส่งเงินสมทบได้ทันทีผ่านหลายช่องทางให้เลือก

Digital-Government-supports-online-application-for-insured-person-under-Section-39-SPACEBAR-Hero
28 พฤษภาคม 2566 ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รองโฆษกรัฐบาล) กล่าวว่า จากที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล เป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ นำระบบอิเล็กทรอกนิกส์เข้ามาเป็นช่องทางให้บริการ เพิ่มความสะดวก ลดภาระแก่ประชาชน รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญติดตามความก้าวหน้าแต่ละแผนงานอย่างจริงจัง ทำให้ขณะนี้หน่วยงานต่างๆ มีบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามแผนและตามที่กฎหมายกำหนด 

เช่นกรณีของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เป็นหนึ่งหน่วยงานที่มีการปรับปรุงช่องทางที่ให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สปส. ได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นช่องการสมัครและขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 (ม.39) ให้ผู้สมัครดำเนินการได้เองผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ e-Self Service จากเดิมที่ผู้ต้องการขึ้นทะเบียนจะต้องเดินทางไปดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ต่างๆ 

ไตรศุลี กล่าวว่า สำหรับผู้ที่จะสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ม.39 ต้องเคยเป็นผู้ประกันตน ม.33 ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานประจำมาไม่เกิน 6 เดือน โดยเมื่อสมัครแล้วจะยังคงสิทธิต่างๆ ของผู้ประกันตนต่อไป อาทิ สิทธิได้รับการรักษาเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ สิทธิคลอดบุตร สิทธิทันตกรรม สิทธิกรณีเสียชีวิต บำเหน็จชราภาพ เป็นต้น 

สำหรับขั้นตอนดำเนินการนั้น ให้ผู้ต้องการขึ้นทะเบียนเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วสมัครใช้งานระบบสมาชิกผู้ประกันตนเพื่อรับ Username และ Password สำหรับ Login เข้าระบบ จากนั้นเลือกที่หัวข้อ ‘สมัครมาตรา 39’ เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบบสมัคร ขั้นตอนที่เหลือก็เพียงกรอกข้อมูลตามขั้นตอนแล้วยืนยันการสมัคร โดยสำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลภายใน 2-4 วัน  โดยสามารถตรวจสอบผลผ่านช่องทางเดียวกับตอนสมัครแต่เลือกที่หัวข้อ ‘สถานะผู้ประกันตน’

ภายหลังได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ประกันตน ม.39 สามารถส่งเงินสมทบงวดแรกได้ทันที ผ่านหลายช่องทางตามความสะดวก ได้แก่ ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน ชำระด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงไทย เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส เคาน์เตอร์โลตัส เคาน์เตอร์ CenPay Powered By บุญเติม เคาน์เตอร์ Boonterm Bill Payment หรือหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคาร 7 แห่ง ได้แก่ กรุงศรีอยุธยา กรุงเทพ กรุงไทย ไทยพาณิชย์ ทหารไทยธนชาต กสิกรไทย และ ออมสิน  

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสอบถามที่สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์