เสนาฯ ชูโมเดล Zero Energy Housing รับเทรนด์ประหยัดพลังงาน

  • คุยสถาบันการเงินสนับสนุนดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน 0.50-1.00
  • นำร่องโครงการฯ บ้าน-คอนโด อยู่ระหว่างพัฒนา-ใหม่ เริ่มปีหน้า
Share with trust
ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยรายใหญ่ เปิดเผยว่า เสนาฯ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการฯ บ้าน และ คอนโดมีเนียมในกลุ่มเสนาฯ รูปแบบ (โมเดล)  Zero Energy Housing (ZEH) นวัตกรรมบ้านพลังงานเป็นศูนย์ 

โดยบริษัทจะนำร่องโครงการต้นแบบในต้นปี2556 ทั้งบ้านเดี่ยว แกรนด์โฮม บางนา กม.29 และคอนโดมิเนียม แบรนด์ Niche บางโพ  โดยปรับฟังก์ชั่นและรายละเอียดการประหยัดการใช้พลังงานแบบครบวงจร 

“แนวคิดการทำบ้านประหยัดพลังงาน หรือให้เป็นศูนย์ มาจากหลักกการในแต่ละปีบ้านหนึ่งหลังมีการใช้ไฟฟ้าไปจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งจุดนี้ต้องทำให้บ้านเหมือนไม่ต้องจ่ายค่าไฟ หรือ ใช้ไฟฟ้าฟรีทั้งปี ผ่านการทำแพสซีฟ ดีไซน์ ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพภายในบ้านให้ดีขึ้น การทำให้เป็นสมาร์ทโฮม และการนำไฟฟ้าที่ผลิตได้ในบ้านซึ่งเป็นพลังงานสะอาด มาใช้หมุนเวียน ที่สุดทายจะทำให้ค่าไฟฟ้ากลายเป็นศูนย์” ผศ.ดร.เกษรา กล่าว  

โดยบริษัทฯ ได้ศึกษาโมเดลฯดังกล่าวร่วมกับพันธมิตรประเทศญี่ปุ่น บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป จากการพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้าน และ แมนชัน (คอนโดมีเนียม) ภายใต้กระแส (เทรนด์) เอ็นเนอร์จี เฮ้าสซิง และยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลญี่ปุ่นด้านการประหยัดพลังงาน โดยตั้งเป้าให้ลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ให้ได้ภายในปี 2050  

ผศ.ดร.เกษรา กล่าวว่าจากโมเดลฯการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเอ็นเนอร์จี เฮ้าสซิง ในประเทศญี่ปุ่นพบว่ามีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยราว 20-30% เมื่อเทียบกับราคาแบบบ้านปกติ ซึ่งทางกลุ่มเสนาฯ มีแผนศึกษาพร้อมหาโซลูชันการประหยัดพลังงานทั้งโครงการฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และ โครงการใหม่ในอนาคต เพื่อให้มีราคาเหมาะสมกับความต้องการของตลาดในทุกระดับราคาโครงการฯของเสนา กรุ๊ป ตั้งแต่ 3 ล้านบาท ขึ้นไป 

นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้า โดยได้รับส่วนลด 0.50-1.00% จากอัตราดอกเบี้ยบ้านปกติ
ด้าน ‘โทดะ มาซาฮิโกะ’ ผู้อำนวยการฝ่ายบ้านจัดสรรต่างประเทศ บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป  กล่าวว่าหลักการ Zero Energy Housing คือ การลดใช้พลังงาน โดยเกณฑ์พื้นฐานที่เรียกว่า ค่า Ua Value (ค่าการถ่ายเทความร้อนภายใน) เป็นค่าที่ถูกกำหนดในแต่ละเมืองให้มีการลดพลังงานที่ไม่ใช้ Renewable energy อย่างน้อย 20% ในทุกระดับ  

โดยใช้วิธีการควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านในแต่ละฤดูให้เหมาะสมจากการออกแบบ (Passive Design) และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Efficiency) รวมถึงมีระบบผลิตพลังงานใช้เองจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) ปัจจุบันการพัฒนาอาคารให้เป็น Zero Energy House 100% นั้น ยังคงทำได้ยาก เนื่องจากมีเรื่องต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง  

สำหรับเกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ กลุ่มบ้านและกลุ่มคอนโดมิเนียม ดังนี้ 
  1. ZEH Oriented เป้าหมาย ลดการใช้พลังงานได้ไม่ต่ำกว่า 20% รวมการใช้พลังงานสะอาด
  2. ZEH Ready เป้าหมาย ลดการใช้พลังงานได้ 50% ขึ้นไป รวมการใช้พลังงานสะอาด
  3. Nearly ZEH เป้าหมาย ลดการใช้พลังงานได้ 75% ขึ้นไป รวมการใช้พลังงานสะอาด
  4. ZEH เป้าหมาย ลดการใช้พลังงานได้ 100% ขึ้นไป รวมการใช้พลังงานสะอาด