ติดต่อสเปซบาร์

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท เดอะ สเปซบาร์ จำกัด

เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส
ชั้น 22 ห้องเลขที่ 5 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 02 2532505 (จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 17.00)

ฝ่ายโฆษณา

มือถือ: 09 9569 4442
อีเมล: [email protected]

Contact Spacebar

Contact Information

The Spacebar Company Limited

No. 87, M. Thai Tower, All Seasons Place,
22nd Floor Unit 5 Wireless Road,
Lumpini Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.

Tel. 02 2532505 (Mon - Fri 9.00 - 17.00)

Marketing Department

Mobile: 09 9569 4442
E-mail: [email protected]