สินเชื่อเงินด่วนคนดี! เพื่อสมาชิก อสม.และ อสส.

17 เม.ย. 2567 - 03:00

  • อสม.-อสส. เดือดร้อนการเงิน มีสินเชื่อ ‘เงินด่วนเพื่อคนดี’ รองรับ

  • ธ.ก.ส.ชี้ ให้เฉพาะกลุ่มผู้เสียสละ ทำหน้าที่ดูแลประชาชน

  • ชี้ช่อง ยื่นกู้เงินด่วนได้ ที่ ธ.ก.ส. สิทธิพิเศษเพียบ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 68

baac-payday-loan-good-person-public-health-volunteers-SPACEBAR-Hero.jpg

คารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย รัฐบาลโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) จัดเตรียมงบประมาณ จำนวน 10,000 ล้านบาท ให้สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน : อสม. และอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร : อสส ผ่านโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี เพื่อสนับสนุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการอุปโภคบริโภคแทนการกู้เงินนอกระบบ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.67 ต่อเดือน ลดต้น ลดดอก ผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี

 ขณะที่ ฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เผย โครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี เพื่อสมาชิก อสม. และอสส. เป็นโครงการที่ธนาคารต้องการให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจกลุ่มสมาชิก อสม. และ อสส. ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นผู้เสียสละทำหน้าที่ดูแลสุขภาพเกษตรกร ประชาชนและสังคมส่วนรวม โดยสนับสนุนให้กลุ่ม สมาชิก อสม. และ อสส. ได้เงินทุน เพื่อนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวแทนการกู้เงินนอกระบบ รายละไม่เกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.67 ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 8 ต่อปี คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก กำหนดผ่อนชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เช่น วงเงิน กู้ 20,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 48 เดือน นับตั้งแต่วันกู้

“สำหรับเงื่อนไขผู้กู้ต้องเป็นสมาชิก อสม. และ อสส. ที่ถือบัตร Smart card ของ ธ.ก.ส. รวมถึงเป็นบุคคลที่มี ความสามารถตามกฎหมาย มีสมาชิก อสม. และ อสส. เป็นผู้ค้ำประกัน (ค้ำได้คราวละ 1 คน) สมาชิกที่สนใจสามารถ แจ้งความประสงค์ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2568”

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์