โมเดลแก้ปัญหารถ MG Social-ผู้บริโภค-ผู้ผลิต

16 เม.ย. 2567 - 03:10

 • รถยนต์ไฟฟ้าเติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดรถยนต์บ้านเรา

 • ผู้บริโภคบางส่วนเริ่มเปลี่ยนมาใช้ เพราะต้นทุนพลังงานถูกกว่า

 • แนวทางใหม่ของการแก้ปัญหารถยนต์ไฟฟ้า MG คือ Social+ผู้ซื้อ+ผู้ผลิต

economic-ev-car-mg-SPACEBAR-Hero.jpg

เฟซบุ๊กเพจกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ MG รุ่น EP โดยแอดมิน  MG EP / ES Club คลับ ได้สรุปการประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหารถดับรถยนต์ MG  ในรุ่น EP , EP Plus  และ ES   ซึ่งการประชุมประกอบด้วย แอดมินคลับ ผู้ประสบเหตุรถดับ และบริษัท MG Thailand จำกัด

โดยรายละเอียดในการประชุมมีดังนี้

กรณีรถยนต์ไฟฟ้าหยุดการทำงานจาก HV (High Voltage) Battery Shut Off ในรถยนต์MG EP / EP Plus และ ES สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมีความชื้นสูงในระบบปรับอากาศภายในรถยนต์รุ่นดังกล่าว จนทำให้ค่าความต้านทานฉนวน (Insulation) ต่ำกว่ามาตรฐาน ทำให้รถเข้าสู่ระบบ Safe Mode  ส่งผลให้รถหยุดการทำงานที่ความเร็วต่ำ ซึ่งระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร โดยจะทำงานเมื่อพบว่าไฟฟ้าแรงสูงอาจจะเกิดการรั่วไหลขึ้น ระบบนี้จะอาศัยค่าความต้านทานฉนวนเป็นตัวชี้วัด ซึ่งกรณีดังกล่าวจึงทำให้ลูกค้าเกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน

จากการตรวจสอบข้อมูลการผลิต พบว่า รถยนต์รุ่นดังกล่าวอาจพบปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้ที่ ผลิตและนำเข้ามาจำหน่ายในช่วงแรกมีจำนวนทั้งสิ้น 2,453คัน ดังนั้น ทาง MG Thailand จะพิจารณามาตรการ เพื่อรีบดำเนินการป้องกัน และเยียวยาผู้ใช้ด้งนี้

 1. ในกรณีที่รถประสบปัญหาไม่สามารถขับเคลื่อนได้ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทาง MG Thailand จะนำรถมายังศูนย์บริการที่ถนนอ่อนนุช(MG Service Center)โดยมีฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ เป็นผู้แก้ไขปัญหา ซึ่งจะทำการตรวจสอบค่าความต้านทานฉนวน (Insulation) ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ HV Battery ทั้งหมด รวมถึงระบบปรับอากาศเพื่อให้แน่ใจถึงสาเหตุของปัญหา และดำเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์, Vacuum และอัพเดทซอฟต์แวร์ เวอร์ชั่นใหม่ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 1-3 วัน ทั้งนี้ MG Thailand จะจัดเตรียมรถสำรองไว้หากลูกค้าที่มีความต้องการ หรือกรณีลูกค้าไม่สะดวก ก็สามารถเบิกเป็นค่ารถแท็กซี่กับทางบริษัทฯ ได้
 2. ในกรณีที่รถประสบปัญหาในพื้นที่ต่างจังหวัด ลูกค้าสามารถเลือกเข้าใช้บริการที่ศูนย์บริการในพื้นที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือเข้าที่ศูนย์บริการในภูมิลำเนาของตน หากศูนย์บริการในต่างจังหวัดไม่มีรถสำรอง ทางศูนย์บริการจะดำเนินการเช่ารถใช้งานแทน หรือลูกค้าสามารถเช่าเองได้กรณีที่ศูนย์บริการปิดทำการ โดยวงเงินไม่เกิน 1,000 บาทต่อวัน
 3. กรณีที่ลูกค้าประสบปัญหาระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในต่างจังหวัด หรือจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาของตนเอง จนเป็นเหตุต้องเช่าห้องพักเพื่อค้างแรม ลูกค้าสามารถนำใบเสร็จค่า ห้องพักมาเบิกเงินคืนกับบริษัทฯ ได้โดยกำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืน หรือขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ประสบปัญหา
 4. สำหรับเรื่องรถยก หรือ Slide on ทางบริษัทฯ จะยกเว้นการกำหนดระยะทางขั้นต่ำ 100 กิโลเมตร และจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในกรณีรถประสบปัญหาดังกล่าว
 5. สำหรับลูกค้าที่เคยประสบปัญหาดังกล่าวมาก่อนหน้านี้บริษัทฯ จะพิจารณาชดเชยเยียวยาตาม ความเหมาะสมในลำดับต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะตรวจสอบข้อมูลและประวัติย้อนหลัง
 6. เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ยังไม่พบปัญหา และเป็นรถที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังจำนวน 2,453 คัน ทางMG Thailand จะติดต่อนัดหมายให้รถทุกคันเข้ารับบริการตามลำดับ วันละ 140 - 150 คัน เพื่อดำเนินการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์, Vacuum และอัพเดทซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งทางMG Thailand แจ้งว่าจะสามารถใช้เวลาในการบริการรถทั้งหมดได้ภายใน 1-2 เดือน ทั้งนี้ ทางMG Thailand จะสามารถเริ่มต้นกิจกรรมนี้ได้ในอีกไม่เกิน 2 สัปดาห์เนื่องจากต้องสั่งเตรียม อะไหล่เพื่อรองรับการบริการ
 7. สำหรับผู้ใช้รถที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวและมีความกังวลในการใช้งานรถของตัวเอง สามารถติดต่อเพื่อนำรถเข้ามาเช็คและตรวจสอบ โดยขอให้นัดหมายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความแออัดในการให้บริการ
 8. สำหรับผู้ใช้รถที่มีอาการสุ่มเสี่ยงมาก ๆ สามารถติดต่อผ่านทางแอดมินกลุ่มเพื่อขอนัดหมายคิวเป็น กรณีพิเศษ

นอกจากนี้ MG Thailand ได้เพิ่มมาตรการป้องกันโดยให้มีการตรวจสอบค่าความต้านทานค่าฉนวนในทุกๆ การเช็คระยะ หรือบำรุงรักษา สำหรับข้อเสนอแนะอื่น ๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่และการประสานงานของ Call center 1267 ทาง MG Thailand จะนำกลับไปปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อสามารถดูแลผู้ใช้รถได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับวิธีการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์และ Vacuum นั้น ทางบริษัทฯ จะนำไปหารือกับผู้ผลิตชิ้นส่วนโดยเร็ว ต่อไป หากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ก็จะแจ้งให้ทราบ

หลังจากนี้จะมีการเรียก Recall อีกภายในสองสัปดาห์ โดยจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเพจ MG Thailand โดยจะโทรเรียกตาม Vin No.หลังจากการประกาศ Recall

ปัจจุบัน มีการขยายการรับประกัน ในส่วนของระบบแอร์ คอมเพรซเซอร์ ทั้งระบบ จาก 4 ปี 120,000 กิโลเมตร เป็น 5 ปี 150,000 กิโลเมตร และมีผลกับรถทุกคัน

ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้รถยนต์รุ่นนี้ได้ถือป้ายประท้วงบริษัท MG ในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งล่าสุด เพื่อให้บริษัทแก้ปัญหาขัดข้องของรถยนต์ที่เกิดขึ้น  จนสุดท้ายมีการร่วมหารือระหว่างผู้ใช้กับผู้ผลิตและตำหน่าย และมีแนวทางเยียวยาออกมา

economic-ev-car-mg-SPACEBAR-Photo V02.jpg

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์