มาตรการวีซ่าฟรี ไทยได้ดี เห็นผลปีหน้า

18 ก.ย. 2566 - 07:09

  • ช่วงที่เหลือของปีนี้ นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทย อาจเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 3.5 – 4 แสนคนต่อเดือน

  • คาดปี 2567 ชาวต่างชาติเที่ยวไทย จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 31 ล้านคน

economy-visa-free-money-thailand-government-china-kazakhstan- tourist-travel-SPACEBAR-Hero.jpg

ภายหลังคณะรัฐมนตรี มีมติให้วีซ่าฟรีชั่วคราว ในการเดินทางเข้าประเทศไทยของประเทศจีนและคาซัคสถานโดยวีซ่าฟรี จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นการยกเว้นชั่วคราว 

ในเรื่องนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย โดยเฉพาะสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งกำลังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว และด้วยข้อจำกัดด้านเส้นทางการบินที่ยังมีอยู่ รวมถึงจังหวะการทำตลาดที่อาจค่อนข้างกระชั้น ทำให้ผลบวกในช่วงที่เหลือของปีนี้น่าจะค่อนข้างจำกัด 

โดยมองว่าในช่วงที่เหลือของปี 2566 นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทย อาจจะเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยประมาณ 3.5 - 4แสนคนต่อเดือน เทียบกับช่วง 8 เดือนแรกของปีที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.8 แสนคนต่อเดือน แต่ผลบวกคงจะชัดเจนมากขึ้นในปี 2567 โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ขณะที่นักท่องเที่ยวจากคาซัคสถาน แม้ขนาดตลาดมีสัดส่วนไม่ถึง 1% ของจำนวนชาวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งหมด แต่เป็นตลาดใหม่และกำลังเติบโต มาตรการดังกล่าวจึงน่าจะช่วยให้ไทยเป็นทางเลือกในการท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ

แต่เนื่องด้วยที่ผ่านมา การฟื้นตัวของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย ต่ำกว่าที่ประเมินในช่วงต้นปี 2566 โดยการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจของตลาดนักท่องเที่ยวหลักที่ชะลอตัว และค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวยังสูง โดยปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาแล้ว คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 67% ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วงเดียวกันของปี 2562 และพบว่าตลาดนักท่องเที่ยวหลักของไทย เช่น จีน สปป.ลาว และญี่ปุ่น สัดส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวยังกลับมาไม่ถึง 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562  

หากมองไปข้างหน้า การท่องเที่ยวยังมีประเด็นเฉพาะของตลาด เช่น รัฐบาลอินเดียเพิ่มเพดานจัดเก็บภาษีการโอนเงินออกนอกประเทศจากอัตราจัดเก็บเดิมที่ 5%เป็น 20% ก็คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดนักท่องเที่ยวจากอินเดียบางส่วน การแข่งขันในภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น และมาตรการเฉพาะของแต่ละประเทศในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งปี 2566น่าจะอยู่ที่ประมาณ 27.6 ล้านคน ขณะที่ในปี 2567 ชาวต่างชาติเที่ยวไทยน่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 31 ล้านคน แต่หากเศรษฐกิจโลกกลับมาฟื้นตัวอย่างมีศักยภาพ และทางการมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติม ก็น่าจะส่งผลบวกต่อตลาดต่างชาติเที่ยวไทยมากขึ้นได้ในปีหน้า

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์