มาตรการ EV3.5 ให้เงินอุดหนุน-ลดภาษี-เพิ่มการลงทุน หวังกระตุ้น EV ไทยโตทะลุล้านคัน

21 ธ.ค. 2566 - 07:44

 • 1,400,000 คัน คือปริมาณรถ EV ที่จะเพิ่มขึ้นใน พ.ศ.2573

 • มาตรการ EV3.5 ให้เงินอุดหนุน ลดภาษี เพิ่มการลงทุน หวังกระตุ้นตลาดสร้างไทยเป็นฮับ EV

 • มาตรการ EV3.0 กระตุ้นตลาดโต 7.9 เท่า มาตรการ EV3.5 จะกระตุ้นตลาดโตเท่าไหร่

spacebar, สเปซบาร์, EV, รถยนต์ไฟฟ้า, เงินอุดหนุน, ลดภาษี, ภาษีสรรพสามิต, มาตรการ EV3.5

1,400,000 คัน คือปริมาณรถ EV ที่จะเพิ่มขึ้นใน พ.ศ.2573

จำนวนดังกล่าวมาจากเป้าการผลิตยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicle) ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตทั้งหมด ภายใต้นโยบาย 30@30 ของ “บอร์ดอีวี” หรือคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติที่คลอดในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์

ล่าสุด บอร์ดอีวีที่มี เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รับไม้ต่อโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ มาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 (EV3.5) ในช่วง 4 ปี (พ.ศ.2567-2570) เพื่อผลักดันไทยเป็นฮับการผลิต EV ของภูมิภาค

spacebar, สเปซบาร์, EV, รถยนต์ไฟฟ้า, เงินอุดหนุน, ลดภาษี, ภาษีสรรพสามิต, มาตรการ EV3.5
Photo: เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และประธาน “บอร์ดอีวี”

มาตรการ EV3.5 จะช่วยให้อุตสาหกรรม EV ในประเทศไทยเติบโตแค่ไหน ผลลัพธ์จากมาตรการ EV3.0 ปี 2565 บอกชัดว่า “ก้าวกระโดด”

คำถามคือ เกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรม EV ในประเทศไทย หลัง มาตรการ EV3.0 ปี 2565?

spacebar, สเปซบาร์, EV, รถยนต์ไฟฟ้า, เงินอุดหนุน, ลดภาษี, ภาษีสรรพสามิต, มาตรการ EV3.5
Photo: ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทยเกิดอะไรขึ้น หลังมาตรการ EV3.0 ปี 2565
 • มีผู้นำเข้าและผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมมาตรการ EV3 ที่ได้ทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกับกรมสรรพสามิต จำนวน 19 ราย
 • มีรถยนต์ที่ได้รับเงินอุดหนุนตามมาตรการ EV3 จำนวน 28,841 คัน และรถไฟฟ้าที่มีการนำเข้าแต่ยังไม่ได้ยื่นขอรับเงินอุดหนุน จำนวน 61,436 คัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)
 • ช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 (ม.ค.-พ.ย. 66) มียอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่จำนวน 67,056 คัน เพิ่มขึ้นกว่า 7.9 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (พ.ศ.2565) ที่ 8,483 คัน
 • เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม EV มูลค่ารวม 61,425 ล้านบาท จากโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ การผลิตชิ้นส่วนสำคัญ รวมถึงสถานีอัดประจุไฟฟ้า

มาตรการสนับสนุน EV3.5 คือภาคต่อของมาตรการ EV3.0 ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ EV3.0 และผู้ประกอบการรายใหม่ เข้าร่วมมาตรการ EV3.5 ได้

โดยมาตรการ EV3.5 จะเริ่ม 2 มกราคม พ.ศ.2567 และให้สิทธิ์ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมได้รับการสนับสนุนจากกรมสรรพสามิต ดังนี้

spacebar, สเปซบาร์, EV, รถยนต์ไฟฟ้า, เงินอุดหนุน, ลดภาษี, ภาษีสรรพสามิต, มาตรการ EV3.5
Photo: มาตรการ EV3.5 เริ่ม 2 มกราคม ปี 67 ให้เงินอุดหนุน-ลดภาษี เท่าไหร่?

ให้เงินอุดหนุน-ลดภาษี : กระตุ้นตลาด EV

1. รถยนต์นั่ง (ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท) จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

 • สิทธิเงินอุดหนุน
  1. ขนาดแบตเตอรี่ ตั้งแต่ 10 kwh แต่ไม่เกิน 50 kwh 
   - ปี 2567 จะได้รับเงินอุดหนุน 50,000 บาท/คัน 
   - ปี 2568 จะได้รับเงินอุดหนุน 35,000 บาท/คัน 
   - ปี 2569-2570 จะได้รับเงินอุดหนุน 25,000 บาท/คัน 
  2. ขนาดแบตเตอรี่ ตั้งแต่ 50 kwh ขึ้นไป 
   - ปี 2567 จะได้รับเงินอุดหนุน 100,000 บาท/คัน 
   - ปี 2568 จะได้รับเงินอุดหนุน 75,000 บาท/คัน 
   - ปี 2569-2570 จะได้รับเงินอุดหนุน 50,000 บาท/คัน
 • สิทธิลดอัตราอากรขาเข้าไม่เกินร้อยละ 40 (สำหรับรถที่มีการนำเข้าในช่วงปี 2567 - 2568)
 • สิทธิลดภาษีสรรพสามิตจากร้อยละ 8 เหลือร้อยละ 2 ในปี 2567 - 2570

2. รถยนต์นั่ง (ราคาตั้งแต่ 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 7 ล้านบาท) ที่มีขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่ 50 kwh ขึ้นไป 

 • ได้รับสิทธิลดภาษีสรรพสามิตจากร้อยละ 8 เหลือร้อยละ 2

3. รถกระบะ (เฉพาะที่ผลิตภายในประเทศ และราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท) ที่มีขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่ 50 kwh ขึ้นไป

 • ได้รับเงินอุดหนุน 100,000 บาท/คัน
 • ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีสรรพสามิตเหลือร้อยละ 0 ในปี 2567 - 2568 และอัตราภาษีร้อยละ 2 ในปี 2569 - 2570 

4. รถจักรยานยนต์ (เฉพาะที่ผลิตภายในประเทศ และราคาไม่เกิน 150,000 บาท) ที่มีขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่ 3 kwh ขึ้นไป

 • ได้รับเงินอุดหนุน 10,000 บาท/คัน
 • ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีสรรพสามิต เหลือร้อยละ 1 ในปี 2567 - 2570

ผลิตชดเชยนำเข้า : กระตุ้นลงทุน EV

การให้เงินอุดหนุน ลดภาษี ช่วยให้รถ EV ราคาถูกลง กระตุ้นผู้บริโภคหันมาใช้ EV ไม่พอ อีกด้านหนึ่งรัฐยังกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้ต้อง ผลิตรถยนต์เพื่อชดเชยการนำเข้า เพื่อกระตุ้นการลงทุน และผลักดันไทยให้เป็นฮับ EV ของภูมิภาค ดังนี้ 

 • ภายในปี 2569 อัตราส่วน 1 : 2 ของจำนวนนำเข้าในช่วงปี 2567 – 2568 (นำเข้า 1 คัน ผลิตชดเชย 2 คัน)
 • ภายในปี 2570 ในอัตราส่วน 1 : 3 (นำเข้า 1 คัน ผลิตชดเชย 3 คัน) 

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านจากมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า EV3.0 ไปสู่ EV3.5 เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนด กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อสนับสนุนมาตรการ EV 3.5 ในทุกๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

สิ่งที่น่าสนใจ คือ มาตรการ EV3.0 ที่มีกรอบระยะเวลาหนึ่งปี กระตุ้นยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ถึง 7.9 เท่า (จาก 8,483 คันในปี 65 เป็น 67,056 คันในปี 66)

มาตรการ EV3.5 ที่มองเกมยาว วางบนกรอบเวลา 4 ปี (พ.ศ.2567-2570) จะเพิ่มจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่เท่าไหร่?

ผู้นำเข้าหรือผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการ EV3.5 จะต้องทำอย่างไร อ่านต่อที่นี่

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์