ไตรภาคี ไม่เร่งขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ส่งต่อทุกจังหวัด ชี้ตัวเลขเหมาะสม

14 พ.ค. 2567 - 12:25

  • มติคณะกรรมการไตรภาคี กรณีปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท

  • มอบคณะอนุกรรมการจังหวัดแต่ละจังหวัด เสนอตัวเลขปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ แต่ละกิจการ ให้แล้วเสร็จภายใน ก.ค.

  • ปัดการเมืองแทรกแซง ทั้งแจง ไม่รีบสนองนโยบายภาครัฐ

mol-3-party-wage-committee-labor-minimum-wage-provincial-SPACEBAR-Hero.jpg

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงานและประธาน คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 5/2567 เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งมี คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล (ไตรภาคี) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยที่ประชุมฯ ได้นำประเด็นปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ทั่วประเทศ พร้อมนำข้อเสนอของจากทั้งฝั่งนายจ้าง และลูกจ้างมาพิจารณา ภายหลังรัฐบาลประกาศว่าจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท ทั่วประเทศ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 

ที่ประชุมไตรภาคี ซึ่งใช้เวลาพิจารณานานกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนสรุปมติ ว่า ที่ประชุมฯ ให้คณะอนุกรรมการแต่ละจังหวัดพิจารณาว่า ควรจะปรับขึ้นค่าจ้างเป็นตัวเลขเท่าใด กิจการไหนจำเป็นต้องปรับขึ้นค่าจ้าง และเห็นด้วยหรือไม่ที่ต้องขึ้นภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 นี้ โดยให้ทุกจังหวัดเสนอกลับมา ภายในเดือนกรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ คณะกรรมการไตรภาคี ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมือง ตามที่ฝั่งนายจ้างกังวล คณะกรรมการไตรภาคีพิจารณาโดยไม่มีอำนาจใดมาแทรกแซง เป็นไปตามกรอบพิจารณาสภาพเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และราคาสินค้าในท้องตลาดนั้นๆ เพราะบริบทของแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน และไม่เหมือนกัน

“เราจะให้เกียรติทางคณะอนุกรรมการไตรภาคีจังหวัดเป็นคนนำเสนอว่าแต่ละจังหวัด ควรจะขึ้นค่าจ้างเท่าใด และกิจการใดบ้าง เพราะเราต้องเข้าใจว่า บางกิจการ อย่าง SMEs ค้าปลีก ค้าส่ง ชาวสวนชาวไร่ อาจะไม่พร้อมให้ขึ้นค่าแรง อยากให้จังหวัดเสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง พิจารณา ความเห็น และนำเสนอมาคณะกรรมการไตรภาคีชุดใหญ่ มาเคาะครั้งสุดท้าย เพื่อให้เป็นไปตามไทม์ไลน์ที่กำหนด”

นายไพโรจน์ กล่าว

mol-3-party-wage-committee-labor-minimum-wage-provincial-SPACEBAR-Photo02.jpg

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์