รู้จัก Sfia A.I. ‘บอทนักอ่าน’ ครั้งแรกของไทย

21 ต.ค. 2566 - 09:55

  • วิช กรุ๊ป โชว์การพัฒนาบอทนักอ่าน ‘Sfia A.I. Book Bot’ คุย-ถามตอบได้กว่า 95 ภาษา

  • ชี้ เสมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจในยุคที่ไทยมี AI

  • เผย การพัฒนาในไทย Sfia A.I. ได้ร่วมมือกับ บริษัท วิรุฬห์ อินฟินิท โฮลดิ้ง จำกัด ให้รองรับการใช้งานสำหรับองค์กรในไทยให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

wish-group-robot-sfia-ai-book-bot-digital-transformation-SPACEBAR-Hero.jpg

ต้องยอมรับว่า ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เทคโนโลยีสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งโลกของธุรกิจและการตลาด ก็ไม่มีข้อยกเว้น เมื่อวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotic) และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในด้านการตลาดได้แพร่หลายมากขึ้น โดยไม่เพียงมีอิทธิพลต่อแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกิจวัตรประจำวัน เช่น โลกของ ‘การอ่านหนังสือ’ และอื่นๆ อีกมากมาย

‘Sfia A.I. Book Bot’ บอทนักอ่าน ช่วยอ่านอย่างไร?

ไม่กี่วันมานี้ มีการเปิดตัว ‘Sfia A.I. Book Bot’ เป็น บอทตัวช่วยนักอ่าน” ที่กล่าวได้ว่า เป็นครั้งแรกของไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สำนักพิมพ์วิช บริษัท Virun Infinite และสถาบัน Digital Transformation Academy ในการทำให้ Sfia A.I. Book Bot เป็นผู้ช่วยทรานส์ฟอร์มธุรกิจสำหรับผู้บริหารในยุค AI 

รู้จัก ‘Sfia A.I. Book Bot’

‘Sfia A.I. Book Bot’ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การอ่านและการเรียนรู้ ที่ได้รับการฝึกฝน (train) จากหนังสือชุด Digital Transformation ทั้ง 4 เล่ม จากหนังสือต่อไปนี้
- หนังสือ Digital Transformation In Action พิมพ์เมื่อปี 2561
- หนังสือ Digital Transformation Canvas พิมพ์เมื่อปี 2563
- หนังสือ Digital Transformation Compass พิมพ์เมื่อปี 2564 
- และ หนังสือ Transformer Playbook พิมพ์เมื่อปี 2565 

ด้วยความสามารถของ A.I. จึงเป็นมากกว่าเครื่องมือที่ทำให้หนังสือ คือ ‘ผู้ช่วยส่วนตัว’ สำหรับผู้บริหารในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจและผู้ที่กำลังทำ Digital Transformation ในยุค AI ได้

โดยหนังสือชุด Digital Transformation นี้ ได้พัฒนาเป็น A.I. Book Bot ครั้งแรกของไทย โดยความร่วมมือของสำนักพิมพ์วิช บริษัท Virun Infinite และสถาบัน Digital Transformation Academy โดยหนังสือต่างประเทศที่ได้พัฒนา Book Bot แล้ว อาทิ Exponential Organization 2.0, The Hard Thing About Hard Things, Zero to One, Steve Jobs เป็นต้น

ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Sfia A.I. และผู้เขียนหนังสือ Best Seller ชุด Digital Transformationกล่าวว่า บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Sfia A.I. ให้สามารถให้บริการได้ในรูปแบบ A.I.-As-A-Service ด้วยเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ทุกคนจะต้องปรับตัวและทรานส์ฟอร์มองค์กรเข้าสู่ยุค A.I. ซึ่งทุกธุรกิจจะต้องทำ Digital Transformation ในอัตราเร่งอย่างมาก และมากกว่าในยุค Digital Disruption และ โควิด-19 ที่ผ่านมา

Sfia A.I. จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก ในการพัฒนาบริการ Sfia A.I. Book Bot สำหรับนักอ่าน ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Digital Transformation ทั่วโลก รองรับความต้องการใช้งานของแต่ละคน ได้ทุกที่ ทุกเวลา

wish-group-robot-sfia-ai-book-bot-digital-transformation-SPACEBAR-Photo01.jpg

และที่สำคัญคือ ความสามารถในการคุยและถามตอบได้กว่า 95 ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ จีน อาหรับ ญี่ปุ่น สเปน และไทย  'Sfia A.I. Book Bot' เสมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจในยุค AI ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ และเข้าใจ จนนำไปสู่การลงมือทำ Digital Transformation ให้สำเร็จได้อย่างแท้จริง 

โดยในประเทศไทย Sfia A.I. ได้ร่วมมือกับ บริษัท วิรุฬห์ อินฟินิท โฮลดิ้ง จำกัด ผู้นำบริษัทที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation การปรับเปลี่ยนองค์กรและทรัพยากรบุคคล ในการฝึกฝนและพัฒนาบริการของ Sfia A.I. ให้รองรับการใช้งานสำหรับองค์กรในไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ดร.ณัฐพร วิรุฬหการุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิรุฬห์ อินฟินิท โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า Sfia A.I. Book Bot เป็นการใช้เทคโนโลยี A.I. ในการเปลี่ยนประสบการณ์และรูปแบบการเรียนรู้ให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละคนตั้งแต่เริ่มต้นถึงการสร้างความสำเร็จได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับทุกสถานการณ์ ตั้งแต่การเรียนการอบรม การอ่าน การเข้าฟังสัมมนา การทำเวิร์กชอป การประชุมหารือเพื่อวางแผนงาน จนไปถึงขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ และการสอนผู้อื่นต่อได้ 

ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับทั้งผู้ที่เริ่มต้นในการเรียนรู้ ไปจนถึงผู้ที่กำลังทำและผู้มีประสบการณ์ในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ โดย Sfia A.I. นี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานมีไอเดียและจุดประการความคิดใหม่ๆ เป็นผู้ช่วยส่วนตัวคนใหม่ที่จะช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถเรียนรู้ เข้าใจ และลงมือทำ ตามหลักและกระบวนการของ Digital Transformation ให้ประสบสำเร็จมากยิ่งขึ้นในยุค A.I.

wish-group-robot-sfia-ai-book-bot-digital-transformation-SPACEBAR-Photo02.jpg

Sfia A.I. ยังได้ร่วมกับบริษัท OpenAI เจ้าของ ChatGPT ในการพัฒนา Sfia A.I. Chatbot built with GPT-4 ที่เสริมขีดความสามารถของ Sfia A.I. เพื่อช่วยผู้ใช้งานได้รับประโยชน์และมีประสิทธิภาพในตลอดเส้นทางการทำ Digital Transformation ที่ผ่านมา OpenAI มีพันธมิตรระดับโลกร่วมพัฒนาบริการ A.I. Chatbot เช่น Khan Academy, Morgan Stanley, Stripe, Duolingo, Government of Ireland ฯลฯ

'Sfia A.I. Book Bot' สามารถใช้งานได้แล้ววันนี้ พิเศษ ในช่วงวันจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 ตุลาคมนี้ ผู้ซื้อหนังสือชุด Digital Transformation ทั้ง 4 เล่ม สามารถใช้งาน 'Sfia A.I. Book Bot' ฟรี! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าใช้บริการที่เว็บไซต์ www.SfiaBot.com

wish-group-robot-sfia-ai-book-bot-digital-transformation-SPACEBAR-Photo03.jpg

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์