หมดโปรโมชัน ลดราคาพลังงาน

18 เม.ย. 2567 - 09:33

  • รัฐบาลตัดสินใจไม่ต่ออายุอายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล

  • ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นอย่างน้อย 1 บาททันที

  • การขึ้นราคาครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับราคาน้ำมันตลาดโลก แต่หมดโปรโมชัน

Deep space หมดโปรโมชันลดราคาพลังงาน-SPACEBAR-Hero.jpg

วันพรุ่งนี้ (19 เมษายน ) เป็นวันสุดท้ายของมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ลิตรละ 1 บาท และรัฐบาลตัดสินใจไม่ต่ออายุ กลับมาเก็บภาษีดีเซลในอัตราเดิม เต็มพิกัดลิตรละ 5.99 บาท

วันมะรืนนี้ 

ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ก็จะต้องปรับขึ้นโดยอัตโนมัติลิตรละ 1 บาท จากลิตรละ 30.44 บาท เป็น 31.44 บาท 1 บาทที่เพิ่มขึ้นมาไม่เกี่ยวกับราคาน้ำมันในตลาดโลก แต่คือ ภาษีที่รัฐลดให้ตั้งแต่เมื่อ 3 เดือนก่อน ต่อจากนี้ไปไม่ลดให้แล้ว 

ยกเว้นแต่ว่า จะมีมาตรการอื่นเพื่อตรึงราคาดีเซลไว้ที่ลิตรละ 30.44 บาทต่อไป ซึ่งมีอยู่มาตรการเดียว คือ ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เข้ามาช่วยแบกจ่ายเงินอุดหนุนดีเซลเพิ่มขึ้น

วิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ให้สัมภาษณ์ว่า จะเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยดู เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน และไม่ให้ราคามีการเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไป  ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ยังคงรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันภายใน ประเทศไม่ให้ผันผวนมากไป

ความนัยระหว่างบรรทัด คือ น้ำมันดีเซลจะขึ้นราคา แต่ขึ้นไม่ถึงลิตรละ 1 บาท เท่ากับภาษีที่รัฐบาลไม่ยกเว้นให้แล้วหรอก เพราะมันจะผันผวนมากเกินไป

ทุกวันนี้ กองทุนน้ำมัน จ่ายเงินอุดหนุนให้น้ำมันดีเซล ลิตรละ 4.17  บาท คิดเป็นเงินที่ต้องจ่ายต่อเดือน ๆ ละ 8,700 ล้านบาท  เพื่อตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ 30 บาท ทำให้ฐานะกองทุนติดลบ ถึง 1 แสนกว่าล้านบาท โดยเป็นการติดลบของบัญชีน้ำมัน 56,407  ล้านบาท เพราะมีแต่เงินไหลออก จนเงินที่กู้แบงก์มา 1.5แสนล้านบาท เกือบหมดแล้ว จะกู้ต่อก็ต้องให้รัฐบาลค้ำประกัน เพราะฐานะการเงินถือว่า เสี่ยง มีแต่รายจ่าย ไม่มีรายได้ แบงก์ปล่อยกู้ให้ไม่ได้

เมื่อมาตรการตรึงดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ 30  บาทสิ้นสุดลง ในวันที่ 31 มีนาคม และรัฐบาลไม่ต่ออายุมาตรการ ทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ถือโอกาสเก็บเงินชดเชย น้ำมันดีเซล เข้ากองทุนเพิ่มลิตรละ 0.20 บาท ทำให้ราคาดีเซลทะลุ 30 บาท เป็นครั้งแรก คือ ราคาลิตรละ 30.44 บาท 

เพิ่งจะเก็บเงินชดเชยเข้ากองทุนฯได้ไม่เท่าไร จะต้องกลับมาอุ้มน้ำมันดีเซลอีกแล้ว เพราะกระทรวงการคลังไม่ยอมลดภาษีให้อีกต่อไป ที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนจนถึงรัฐบาลนี้ การลดภาษีดีเซล อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 2 ปี ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ไปประมาณ 1.7 แสนล้านบาท  

ความหวังว่า ราคาน้ำมันโลกจะลดลง ก็เลิกหวังได้แล้ว เพราะมีแต่ปรับตัวสูงขึ้น จากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง  ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน

ถึงเวลาที่ประชาชนต้องยอมรับความจริงว่า การลด การตรึงราคาพลังงานทั้งน้ำมัน และไฟฟ้าที่ผ่านมา เป็นเรื่องชั่วคราว ที่สุดแล้ว เมื่อเอาไม่อยู่ รัฐบาลก็ต้องถอยอย่างเงียบ ๆ ปล่อยให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด ไม่ตีฆ้องร้องป่าว เป็นที่เอิกเกริก เหมือนตอนประกาศลดหรือตรึงราคา

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์