ผบ.ทบ. ใจกว้าง ปล่อย ‘การเมือง’ ติดป้ายเย้ย ‘กองทัพ’ หน้าค่าย แต่อย่าขวางทาง

Narongpan-Election-Military-Fort-Policy-Campaign-SPACEBAR-Thumbnail.jpg
  • ผบ.ทบ. ไม่ตอบเรื่อง ‘ประยุทธ์’ ไปต่อ แต่ย้ำคนจบนายร้อย จปร. เป็นสุภาพบุรุษทุกคน ยก ‘นายพลไอเซนฮาวร์-บุช’ จบโรงเรียนทหาร ก็เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ คาดโทษกำลังพลฝ่าฝืนคู่มือเลือกตั้งเพราะเป็นคำสั่ง ยันปล่อยฟรีโหวต ไปสั่งใครกาบัตรไม่ได้ ชี้ป้าย ‘เอาทหารออกจากการเมือง-เลิกเกณฑ์ทหาร’ ติดรอบค่ายได้ แต่ต้องไม่ขวางทาง
Share with trust
พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กล่าวถึงกรณีที่กองทัพบกออกคู่มือการปฏิบัติตัวของกำลังพลในการเลือกตั้งว่า เมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งซึ่งเป็นไปตามวงรอบ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกตั้งก็ต้องเลือกตั้ง ทหารก็ถือเป็นส่วนราชการองค์กรหนึ่ง ซึ่งมีระเบียบกฎเกณฑ์อยู่แล้ว ก็ต้องปฏิบัติตามคู่มือ และคู่มือนี้ไม่ได้เขียนขึ้นเอง ได้หารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แล้ว ไม่ใช่กองทัพบกคิดขึ้นเองถึงเรื่องความเหมาะสม เมื่อกองทัพบกสั่งไปก็ต้องปฏิบัติตาม ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ผิด และขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา แต่ในบทบาทหนึ่งของกำลังพลของกองทัพบก ก็คือประชาชนคนหนึ่ง และเราก็พยายามผลักดันให้ไปใช้สิทธิของประชาชนคนหนึ่งในการออกไปเลือกตั้งให้มากที่สุด 

ส่วนการเปิดพื้นที่ให้พรรคการเมืองหาเสียงนั้น พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า เราก็ปฏิบัติตาม กกต.ทุกอย่าง หากขอมาก็ต้องผ่านไปทั้ง กกต. หรือแม้กระทั่งค่ายทหารก็ไม่เหมือนที่อื่น หรือพื้นที่สาธารณะทั่วไป เรามีพื้นที่พิเศษที่กำหนดว่าทำได้แค่ไหนอย่างไร โดยเฉพาะหน่วยราชการด้านความมั่นคง  

เมื่อถามว่าให้กำลังพลฟรีโหวตตัดสินใจใครก็ได้ใช่หรือไม่ พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า ใครจะไปบังคับได้ เขาอยู่ในหน่วยเลือกตั้ง  

ถามต่อไปว่า กองทัพบกอนุญาตให้ติดป้ายหาเสียงที่มีข้อความเอาทหารออกจากการเมือง ยกเลิกเกณฑ์ทหารที่ติดรอบกองทัพบก และค่ายทหารหรือไม่ พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า ต้องไปถาม กกต.ถ้านอกค่ายทหารก็เป็นสิทธิของเขา แต่ต้องไปดูว่ามีกฎระเบียบของ กทม.หรือ กกต. หรือไม่ ไม่ได้เกี่ยวกับกองทัพบก หรือหน่วยทหารอยู่แล้ว เพียงแต่ทหารมองก็จะมองจากภายนอกเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ ไม่ใช่ติดกันเต็มไปหมด หรือขวางประตูทางเข้า ก็เป็นไปไม่ได้ 

เมื่อถามว่า รู้สึกอย่างไรที่การเมืองทำให้ทหารเป็นจำเลยสังคม ผบ.ทบ.กล่าวว่า แล้วแต่ความคิดของแต่ละคน เราห้ามไม่ได้ คนชอบหรือไม่ชอบก็มีเป็นเรื่องปกติมีทั้งคนรัก คนเกลียด คนชอบ แล้วแต่ความคิดคน ห้ามไม่ได้อยู่แล้ว ซึ่งไม่เกี่ยวกับการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น รมต.กลาโหม เพราะนั่นเป็นเรื่องส่วนบุคคล แล้วแต่คนว่าจะมองมุมไหน อย่างสมเด็จพระอาจารย์โต บอกเอาไว้ เหมือนมองกระจกหกด้านแล้วแต่ว่าใครจะมองด้านไหน มองหน้า มองหลัง ซ้าย ขวา ซึ่งมองหลังอาจจะดูไม่ดี ไม่ชอบ มองหน้าดูดี ดูหล่อ แต่บางคนอาจจะไม่ชอบ แล้วบอกว่ามองหลังดูดีกว่า 

เมื่อถามว่า มองท่าที พล.อ.ประยุทธ์ ช่วงนี้อย่างไรบ้าง พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า ไม่ทราบ ท่านเป็นผู้บังคับบัญชา ไปพูดไม่ได้ ถามต่อว่า ก่อนหน้านี้เคยบอกว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีความเป็นสุภาพบุรุษ ท่านควรจะไปต่อหรือไม่ พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า ไม่ทราบ ตนไม่สามารถ ไปพูดถึงผู้บังคับบัญชาได้ เป็นเรื่องของแต่ละคน แต่ความเป็นสุภาพบุรุษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีทุกคนให้ไปดูภาพยนตร์ เรื่อง A officer and the gentleman เราดูมาตั้งแต่เป็นนักเรียนเตรียมทหาร ซึ่งการเป็นนายร้อยฯ ก็ต้องเป็น Gentleman และคนที่ออกมาแล้วต้องดำรงความมีวินัย เมื่อเป็น Gentleman ได้ก็จะเจริญเติบโตและกลายมาเป็นผู้นำกองทัพ 

เมื่อถามว่าทำไมผู้จบโรงเรียนนายร้อย จปร. จึงได้เป็นนายกฯ พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า ประเทศสหรัฐฯ นายพล ไอเซนฮาวร์ ยังเป็นประธานาธิบดีได้ เขาก็จบโรงเรียนนายร้อยเวสปอยต์ หรืออย่างเช่น ประธานาธิบดี บุช ก็เป็นทหารเรือ นักบินของกองทัพเรือก็มาเป็น