‘ซูเปอร์โพล’ คนพอใจ ‘นายกฯ’ จัดเอเปค ฟื้นเศรษฐกิจไทย สร้างประโยชน์ให้กับประเทศ

20 พ.ย. 2565 - 06:31

  • ‘ซูเปอร์โพล’ เผยผลสำรวจประชาชนพอใจความสำเร็จ ‘นายกฯ’ จัดเอเปค สร้างประโยชน์ฟื้นเศรษฐกิจ

  • หวังประเทศดีขึ้นอีก 6 เดือนข้างหน้า หลังไทยเจอวิกฤตโควิดมานาน

Super Poll-Thai-people-are-satisfied-with-Prime Minister-holding-APEC-meeting-to-benefit-the-economy-SPACEBAR-Hero
ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยถึงผลการสำรวจเรื่อง ‘ประเมินเอเปค’ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จากผู้ถามผู้ตอบและเครื่องมือวัด จำนวน 1,156 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา  

เมื่อสอบถามถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยและประชาชนได้รับจากการจัดประชุมเอเปคในประเทศไทยต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังวิกฤตโควิด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.6 ระบุเกิดประโยชน์มากถึงมากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 10.3 ระบุปานกลาง และร้อยละ 4.1 ระบุน้อยถึงไม่เกิดประโยชน์เลย 

ที่น่าสนใจคือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.5 พอใจมากถึงมากที่สุดต่อ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีผลงานจัดประชุมเอเปคในประเทศไทย ดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังวิกฤตโควิด ในขณะที่ ร้อยละ 11.4 พอใจปานกลาง และร้อยละ 6.1 พอใจน้อยถึงไม่พอใจเลย 

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.9 พอใจมากถึงมากที่สุดต่อ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ทำหน้าที่หารือกับประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น และอื่นๆ ในการค้าระหว่างประเทศกับสินค้าไทย เช่น ข้าว กล้วยไม้ และอื่นๆ  

เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนในอีก 6 เดือนข้างหน้าต่อเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นกว่านี้ที่เป็นผลพวงจากการประชุมเอเปคครั้งนี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.8 เชื่อมั่นมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 22.7 เชื่อมั่นปานกลาง และร้อยละ 11.5 เชื่อมั่นน้อยถึงไม่เชื่อมั่นเลย 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่พอใจต่อการจัดประชุมเอเปคในประเทศไทยและพอใจต่อ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจในการทำหน้าที่หารือกับต่างประเทศในด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรด้วยการเปิดกว้างในทุกโอกาสสร้างความสมดุลในการเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤตโควิด  

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ที่กำลังเป็นกระแสตื่นตัวไปทั่วโลกด้วยโมเดลเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่มุ่งเน้นไปยังการสร้างความสมดุลและเปิดทุกโอกาสในการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด 
https://images.ctfassets.net/i3o8p9lzd06f/2cAWbJCIuyHNh7b7KzgsZG/5099a898a4997678b67acc51000c09dc/Super_Poll-Thai-people-are-satisfied-with-Prime_Minister-holding-APEC-meeting-to-benefit-the-economy-SPACEBAR-Photo06

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์