5 เหตุผลที่เพื่อไทยจะชนะเลือกตั้ง

02 พ.ค. 2566 - 07:00

TAGCLOUD-five-reasons-that-phuethai-would-win-the-election-SPACEBAR-Thumbnail
  • เหตุผลเหล่านี้คือผลลัพธ์จากการสำรวจความเห็นของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง

  • และเหตุผลส่วนใหญ่ที่จะทำให้เพื่อไทยชนะ คือเชื่อว่าพวกเขาจะบริหารเศรษฐกิจได้

SPACEBAR POLL เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2,000 คน ด้วยการถอดคุณสมบัติจากบุคลิกภาพโดยภาพรวมของแคนดิเดต นายกรัฐมนตรีที่เป็นตัวแทนพรรคการเมืองออกมาเป็นตัวเลือก โดยแต่ละพรรคจะมีคุณสมบัติ 5 ด้าน ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้พิจารณาเลือกจัดลำดับว่า “คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของพรรคการเมืองที่ประชาชนเห็นว่าจำเป็นต่อประเทศไทย”

ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ทราบว่าคุณสมบัติเหล่านั้นสะท้อนตัวตนของพรรคไหน แต่เมื่อประมวลผลลัพธ์ของคำถามก็จะทำให้เรารู้ว่าพรรคการเมืองไหนที่มีคุณสมบัติตรงกับคำตอบของประชาชนที่สุด และนี่คือผลลัพธ์ที่ได้
https://images.ctfassets.net/i3o8p9lzd06f/2mahFojE7QG1z82RP4DAfH/2fd74e402a1f5624a4db063a61e3e51f/SPACEBAR_POLL______________________Artboard_1__1_
สิ่งที่พบก็คือพรรคเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคนี้มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคนไทยมากที่สุด ด้วยอัตราส่วน ‘คะแนนนิยม’ สูงถึง 41.1% หากประเมินจากอัตราส่วนนี้ ความฝันของเพื่อไทยที่จะได้คะแนนเสียงมากกว่าพรรคอื่นๆ ก็มีความเป็นไปได้  

และนี่คือ 5 เหตุผลที่คนเลือกพรรคเพื่อไทย 
  1. สามารถทําให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น  
  2. คิดเร็ว, ตัดสินใจเร็ว และแก้ไขปัญหาเร็ว 
  3. มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ 
  4. เข้าถึงรากหญ้า 
  5. รู้จักพลิกแพลงสถานการณ์ 
https://images.ctfassets.net/i3o8p9lzd06f/5A0TLRhRuhRAJXPHY88LKx/0bcb6807f0749c7499bbdf5a7f0d723c/SPACEBAR_POLL______________________Artboard_2__1_
ใน 5 ข้อที่จะทำให้เพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง เรายังมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่สะท้อนถึงบุคคลิกของผู้ทรงอิทธิพลที่สุดต่อพรรคเพื่อไทย คือ ‘ทักษิณ ชินวัตร’  

แม้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่ทราบว่าพวกเขากำลังเลือกคุณสมบัติของพรรคไหน แต่ผลลัพธ์ที่สะท้อนไปถึง ‘เงาเบื้องหลัง’ ของเพื่อไทย ก็น่าจะสะท้อนได้ว่า ‘ความเป็นเพื่อไทย = ความเป็นทักษิณ’ 

ผลสำรวจของเรายังพบด้วยว่า ประชาชนมากถึง 75.3% คาดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้รัฐบาลใหม่ และเห็นว่าการแก้ปัญหาในประเทศน่าจะดีขึ้น 43.7% และที่คิดว่าประเทศจะแย่ลง 36.9% 

แต่มีข้อสังเกตไปถึงความคาดหวังของเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะอัตราส่วนความนิยมจากผลสำรวจซึ่งไม่ถึง 50% บ่งบอกว่า แม้เพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งด้วยการได้คะแนนเสียงและที่นั่งในรัฐสภามากกว่าพรรคอื่นๆ แต่อาจจะไม่ใช่ ‘แลนด์สไลด์’ หรือสถานการณ์ที่เพื่อไทยจะกวาดที่นั่งเกินครึ่งในสภา และสามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากพรรคเดียวได้

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์