ชาติ พลัง ไทย ทำไมชื่อพรรคการเมืองในไทยถึงใช้คำซ้ำไปซ้ำมา

23 มี.ค. 2566 - 08:33

The-use-of-generic-name-among-political-parties-in-thailand-SPACEBAR-Thumbnail
 • พรรคการเมืองในไทยมักใช้ชื่อที่ประกอบด้วยคำที่ซ้ำกันไปซ้ำกันมา ซึ่งก่อให้เกิดความยุ่งยากกับผู้มีอสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

 • มาดูข้อมูลและบทวิเคราะห์ชื่อของพรรคการเมือง ก่อนที่การเลือกตั้งครั้งใหญ่จะเริ่มขึ้น

ชื่อของพรรคการเมืองไทยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มักเป็นชื่อที่ไม่สะท้อนอุดมการณ์ทางการเมือง เป็นชื่อที่ที่ใช้คำทั่วๆ ไป หรือ generic names เช่น คำว่า เพื่อ พลัง ไทย พัฒนา ชาติ ฯลฯ ซึ่งไม่สะท้อนอุดมการณ์ทางการเมือง ต่างจากพรรคการเมืองในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ในสหรัฐและในยุโรป ที่ชื่อพรรคการเมืองสะท้อนอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างชัดเจน เช่น พรรคแรงงาน (อังกฤษ) พรรคสาธารณรัฐนิยม (รีพับลิกัน ในสหรัฐ) พรรคเสรีประชาธิปไตย (ญี่ปุ่น)  

แน่นอนว่า ชื่อที่สะท้อนแนวคิดทางการเมือง จะมีส่วนไม่น้อยให้ประชาชนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรจะเลือกพรรคนั้นๆ หรือไม่  

นอกจากจากพรรคการเมืองในไทยจะใช้ชื่อด้วยคำสามัญที่ดูเป็น "สามานยนาม" (generic/common) ไม่สะท้อนอุดมการณ์ทางการเมืองแล้ว คำที่เลือกมาใช้ตั้งชื่อพรรคยังซ้ำซาก วนเวียนอยู่กับคำไม่กี่คำ ก่อให้เกิดปัญหาให้กับผู้เลือกตั้งถึง 2 ชั้น คือ 1. ไม่รู้ว่าพรรคนั้นมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบไหน และ 2. เกิดความสับสนเพราะแต่ละพรรคใช้คำสามานยนามเหมือนกันเข้าไปอีก 

ชื่อพรรคการเมืองไทยทำไมต้องโหล? 
เมื่อเราสำรวจข้อมูลชื่อพรรคการเมือง (1) เราพบว่าคำที่ถูกใช้มากที่สุดในชื่อพรรคการเมืองคือ  
 1. พรรคที่มีคำว่า “ประชา” 31 พรรค (2) 
 2. พรรคที่มีคำว่า “ไทย” 25 พรรค 
 3. พรรคที่มีคำว่า “ชาติ” 13 พรรค  
 4. พรรคที่มีคำว่า “ธรรม” 12 พรรค  
 5. พรรคที่มีคำว่า “สังคม” 12 พรรค  
 6. พรรคที่มีคำว่า “พลัง” 11 พรรค 
 7. พรรคที่มีคำว่า “ประชาธิปไตย” 10 พรรค (3) 
 8. พรรคที่มีคำว่า “เสรี” 8 พรรค  
 9. พรรคที่มีคำว่า “เพื่อ” 5 พรรค 
 10. พรรคที่มีคำว่า “พัฒนา” 4 พรรค  
 11. พรรคที่มีคำว่า “รวม” 4 พรรค 
 12. พรรคที่มีคำว่า “ไท” 4 พรรค 
หมายเหตุ 
 1. เฉพาะพรรคการเมืองที่เคยมีสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎร 
 2. รวมพรรคประชาธิปัตย์ 
 3. รวมพรรคที่ใช้คำว่าประชาธิปไตยและประชาธิปัตย์ 
คำเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในบรรดาพรรคการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นคำที่ไม่สะท้อนอุดมการณ์ของพรรค แม้แต่คำว่า “ประชาธิปไตย” หรือ “ประชาธิปัตย์” ก็ไม่ได้สะท้อนว่าพรรคการเมืองนี้เป็นฝ่ายก้าวหน้าหรือฝ่ายอนุรักษ์นิยม ดังนั้น หนทางเดียวที่พรรคการเมืองในไทยจะสะท้อนนโยบายและอุดมการณ์ของพวกเขาก็คือ การปราศัยหาเสียงและการให้ข้อมูลผ่านป้ายหาเสียง  

แต่นับวัน ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของพรรคการเมืองในไทยยิ่งเหมือนกันเข้าไปอีกเช่นกัน เพราะถูกครอบงำด้วยนโยบาย “แจกเงิน” ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าเป็นแนวทางการเมืองแบบ “ประชานิยม” ซึ่งไม่ได้ช่วยสร้างประชาชนที่มีจิตสำนึกทางการเมืองที่ข้ามพ้นพรรคและตัวบุคคล และเน้นมุ่งที่อุดมการณ์ใจที่ตรงกับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งมากกว่า
https://images.ctfassets.net/i3o8p9lzd06f/7ykM7AuN2oFLv4vYk6UwkK/874fc982924d9434a8a139288c09292f/info-The-use-of-generic-name-among-political-parties-in-thailand

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์