ปัญหาที่คนไทยต้องการให้ผู้นำคนต่อไปจัดการมากที่สุด

Tagcloud_The-Issues-to-tackle-SPACEBAR-Thumbnail.jpg
  • ปัญหาอันดับหนึ่งที่คนไทยต้องการให้ผู้นำคนต่อไปจัดการมากที่สุด สามลำดับแรกคือ เรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจ, ความยากจน, เงินเฟ้อและเรื่องค่าครองชีพ
Share with trust
ผลการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นแสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงในการเมืองของประเทศ 

โดยผลสำรวจของ Statista Consumer Insights แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่คนไทยรู้สึกไม่พอใจมากที่สุด และเป็นปัญหาที่ต้องการให้ผู้นำคนต่อไปจัดการมากที่สุด โดยมีด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกในรายการ และผู้ตอบแบบสำรวจอายุ 18-64 ปี ระหว่าง 45 เปอร์เซ็นต์ถึง 65 เปอร์เซ็นต์เห็นตรงกันเรื่องของปัญหาการว่างงาน ความยากจน และสถานการณ์เศรษฐกิจโดยทั่วไปเป็นลำดับถัดมา 

ในขณะที่ปัญหาการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิดก็ยังคงอยู่ในความสนใจลำดับแรกๆ  

นอกจากนั้นผู้ตอบแบบสำรวจกว่า 39 เปอร์เซ็นต์ยังเลือกจะให้ความสำคัญเรื่องของหนี้สินของรัฐว่าเป็นปัญหาหลักที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  

และประมาณหนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสำรวจยังมองเห็นว่าประเทศจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม อาชญากรรม สุขภาพและความปลอดภัยทางสังคม และสิทธิมนุษยชน อีกด้วย