‘ดิเรกฤทธิ์’ ยัน สว.ชงศาลฯ ฟันถอด ‘นายกฯ’ ทำตาม กม. ปัดรับใบสั่งเกมล้ม รบ.

19 พ.ค. 2567 - 08:51

  • ‘ดิเรกฤทธิ์’ ชี้แจง ‘40 สว.’ ยื่นศาล รธน.ฟันถอดถอน ‘เศรษฐา-พิชิต’ พ้นตำแหน่ง ทำตามกฎหมาย

  • ยืนยันไม่มีใบสั่งเดินเกมล้มรัฐบาล

Direkrit-confirms-40-senators-submitted-to-the-court-to-impeach-the-Prime Minister-for-following-the-law-SPACEBAR-Hero.jpg

19 พฤษภาคม 2567 ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา (สว.) 1ใน 40 สว. ที่ร่วมลงชื่อเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญ (ศาล รธน.) วินิจฉัยการขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่ นายเสรี สุวรรณภานนท์ สว. ปฏิเสธการเข้าชื่อเพื่อยื่นเรื่องดังกล่าวต่อศาล รธน. พร้อมระบุมีผู้นำชื่อไปแอบอ้าง 

สว.ดิเรกฤทธิ์ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวไม่มีผลใดๆ ต่อการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพราะมีการลงชื่อครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของสมาชิกที่มี หรือ 25 คน ซึ่งการลงลายมือชื่อดังกล่าวมี สว.เข้าชื่อ จำนวน 40 คน ส่วนที่มีข้อเรียกร้องให้เปิดเผยรายชื่อ สว.ทั้งหมดที่ร่วมลงนามนั้น เป็นเอกสิทธิของแต่ละบุคคลที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ได้ อีกทั้งบางคนไม่อยากให้เปิดเผย เพราะกังวลว่าจะมีผลกระทบ หรือทำให้เกิดการได้หรือเสียเปรียบต่างๆ 

“สว.หลายคนเป็นผู้ใหญ่ไม่อยากออกสื่อ หรือไม่จำเป็นต้องแสดงตัว เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตีตราลับและใช้สิทธิยื่นต่อประธานวุฒิสภาเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ทั้งนี้รายชื่อของ สว.นั้น ถูกเปิดเผยต่อศาลแล้ว หากมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยจะเปิดเผยในรายละเอียดอยู่แต่ ในระหว่างการดำเนินการไม่อยากให้เปิดเผย ทั้งนี้ผมในฐานะผู้ร่วมลงชื่อ ยอมรับว่าไม่ได้เห็นรายชื่อทั้งหมด” ดิเรกฤทธิ์ กล่าว

สว.ดิเรกฤทธิ์ กล่าวยืนยันด้วยว่า การเข้าชื่อของ สว.ไม่มีการใช้เครดิตของบุคคลใดเป็นการเฉพาะ เพราะ สว.แต่ละคนมีหน้าที่และมีสิทธิเท่ากัน และเป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมาย ส่วนที่หลายฝ่ายถามหาเหตุผลว่าทำไมต้องทำในช่วงที่ สว.ปัจจุบันหมดวาระแล้วนั้น ข้อเท็จจริงคือ สว.ปัจจุบันยังมีเงินเดือนและค่าตอบแทน ยังทำหน้าที่อยู่ ซึ่ง สว.ปัจจุบันจะพ้นจากตำแหน่งเมือมี สว.ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ ดังนั้นไม่ใช่เรื่องของการทำในระหว่างหมดวาระ

“ผมยืนยันว่าไม่มีใบสั่งหรือรับงานมาจากไหน แต่ยอมรับว่า สว.มีความเห็นหลากหลายในแต่ละกลุ่ม ซึ่งแต่ละคนล้วนมีเหตุผลและการพิจารณาเนื้อหา ส่วนผมนั้นไม่ใช่คนเกเร หรือเห็นแก่ประโยชน์ใด และที่ผ่านมาการทำหน้าที่ของผมนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน” สว.ดิเรกฤทธิ์ กล่าว

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์