‘กกต.’ แจงภาพรวมเลือกตั้งเรียบร้อย

14 พ.ค. 2566 - 06:00

ECT-said-that-overall-the-election-went-smoothly-SPACEBAR-Hero
  • เลขาฯ กกต. เผยภาพรวมเลือกตั้งเรียบร้อย ประชาชนใช้สิทธิคึกคัก

  • ระบุแจ้งเหตุความผิดพลาดของกรรมการประจำหน่วย (กปน.) ได้ แต่ต้องระบุหน่วยชัดเจน

  • ย้ำข้อพึงระวังก่อนกาบัตร – แสดงความเห็นหาเสียงผ่านไลฟ์สด

  • คาดยอดร้องเรียน กทม. อาจมากที่สุด

แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุ การเปิดหน่วยเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บางพื้นที่ฝนตก แต่ไม่ส่งผลกระทบ สิ่งที่พบคือประชาชนตื่นตัวออกไปใช้สิทธิอย่างคึกคัก บางหน่วยต้องต่อคิวเพื่อเข้าไปลงคะแนน ส่วนเรื่องการจราจรเป็นปกติ โดยในวันนี้ การลงคะแนนจะดำเนินไปจนถึงเวลา 17.00 น. หากผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้รับความสะดวก หรือพบเห็นความผิดพลาดในการทำหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วย (กปน.) สามารถแจ้งต่อ กกต.ได้ แต่ขอให้มีการระบุหน่วยอย่างชัดเจน อย่าพูดลอยๆ เพราะจะไม่เป็นธรรมกับ กปน. 

เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงข้อพึงระวังในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งว่า อย่าจัดขนคนไปลงคะแนน ยกเว้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาต ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อเข้าไปในคูหาแล้ว อย่าถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว อย่าทำเครื่องหมายที่เป็นที่สังเกตลงในบัตร ห้ามทำลายบัตร ห้ามใส่เสื้อที่มีโลโก้พรรค หรือสัญลักษณ์ของผู้สมัคร และห้ามนำบัตรออกจากพื้นที่ รวมถึงห้ามพนันผลการเลือกตั้ง  

ส่วนหลังการปิดหีบเลือกตั้งแล้ว ประชาชนหรือผู้แทนของพรรคการเมือง สามารถสังเกตการณ์การนับคะแนนเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งได้ รวมถึงสังเกตการณ์การนับคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า และเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ที่สถานที่นับคะแนนกลางในเขตเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.ได้เผยแพร่สถานที่นับคะแนนดังกล่าวทั้ง 400 เขต ลงไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต. พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากๆ เพื่อให้การเลือกตั้งเกิดความชอบธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกคน 

ขณะที่มีการร้องเรียนแล้ว 163 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นการซื้อสิทธิขายเสียง ให้ทรัพย์สิน หลอกลวงใส่ร้าย ในจำนวนพอๆกัน โดยเป็นการร้องในทุกพื้นที่ โดย กทม.อาจจะมากที่สุด เพราะมีจำนวนเขตเยอะ แต่จำนวนเรื่องร้องเรียน 163 เรื่อง เทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมาถือว่าน้อย ซึ่งอาจเกิดจากการกดดันป้องปรามของสำนักงาน กกต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบางส่วนที่สามารถจับกุมได้ก็ต้องรอดูผลการสืบสวน ซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

ถามว่ากรณีมีการไลฟ์สดของสื่อออนไลน์ และมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นโดยระบุชื่อพรรค หมายเลขผู้สมัคร จะเข้าข่ายว่าเป็นความผิดหรือไม่นั้น โดยหลักแล้ว กฎหมายห้ามหาเสียง ซึ่งก็ต้องดูข้อเท็จจริงว่า สิ่งที่กระทำเข้าองค์ประกอบของการหาเสียงหรือไม่ โดยต้องดูเป็นรายๆไป แต่สื่อฯ ซึ่งเป็นผู้ที่ทำการไลฟ์สดนั้น ควรต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไร เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว เพราะการแสดงความคิดเห็นบางครั้ง ก็เสี่ยงว่าจะเป็นการหาเสียงได้ ดังนั้น ถ้าหลีกเลี่ยงได้ ก็ควรหลีกเลี่ยง

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์