ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ชายแดนใต้อีก 1 เดือน

  • ครม.ไฟเขียว! ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ชายแดนใต้อีก 1 เดือน
  • มอบ 'สมศักดิ์ เทพสุทิน' นั่งประธานฯ กบฉ. - แทน 'ประวิตร'
Share with trust

วันนี้ (18 ก.ย.) หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  มีรายงานว่าที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบให้ขยายการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก 1 เดือน หลัง ครม. ในรัฐบาลของ ‘พล.อ.ประยุทธ์’ มีมติเห็นชอบขยายเวลาการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน-19 กันยายน 2566

นอกจากนี้ที่ประชุมครม. ยังมีมติมอบหมายให้ ‘สมศักดิ์ เทพสุทิน’ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานให้รวดเร็วและรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยตำแหน่งนี้เดิมเป็นของ ‘พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ’ รองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของ ‘พล.อ.ประยุทธ์’ 

สำหรับการประกาศขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ นับเป็นการประกาศขยายเวลาครั้งที่ 73 นับจากรัฐบาลในยุคของ ‘ทักษิณ ชินวัตร’ ประกาศบังคับใช้กฎหมายพิเศษนี้ในพื้นที่ดังกล่าว เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 หรือเป็นระยะเวลา 18 ปีแล้วที่กฎหมายพิเศษนี้ถูกประกาศใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

ขณะที่สถานการณ์ในห้วงหลายปีที่ผ่านมานักวิชาการและประชาชนในพื้นที่ หลายกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ได้แล้ว