18 มิ.ย.ชี้ขาด! 4 มาตรา ‘พ.ร.ป.เลือก สว.’ ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

12 มิ.ย. 2567 - 07:14

  • จับตา 18 มิ.ย. ‘ศาลรัฐธรรมนูญ’ นัดชี้ขาด 4 มาตรา ‘พ.ร.ป.เลือก สว.’ ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

June-18-4-sections-in-the-law-of-senator-selection-SPACEBAR-Hero.jpg

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 36, 40, 41 และ 42 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่

กรณีที่ศาลปกครองกลาง ส่งคำโต้แย้งผู้ฟ้องคดีรวม 2 คำร้อง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ในมาตราดังกล่าวขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญนูญหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันที่ 18 มิ.ย. เวลา 09.30 น.

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์