‘ทบ.’ สรุปยอด ‘เกณฑ์ทหาร’ ปี 67 สมัครใจ 38,160 คน

14 เม.ย. 2567 - 04:01

  • ‘กองทัพบก’ สรุปยอด ‘เกณฑ์ทหาร’ ปี 67 สมัครใจ 38,160 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,543 คน

  • ‘ผบ.ทบ.’ สั่งปรับปรุงโรงนอนหน่วยฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศ ให้พร้อมรับทหารใหม่ที่จะเข้าประจำการใน 1 พ.ค.67 นี้

number-of-citizens-volunteers-conscripted-in-2024-SPACEBAR-Hero.jpg

วานนี้ (14 เม.ย.) ร.อ.หญิง จุฑาพัชร เปรมบัญญัติ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 ตั้งแต่ 1-12 เม.ย. (เว้น 6 เม.ย.) หลังการตรวจเลือกเสร็จสิ้นแล้ว 

ปรากฏว่ามีผู้สมัครใจร้องขอเข้าเป็นทหารกองประจำการในวันตรวจเลือก จำนวน 24,025 คน มีพื้นที่ที่มีคนสมัครใจเต็มจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี, อ.นาทวี จ.สงขลา, อ.บางเลน จ.นครปฐม, อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และเขตบางแค จ.กรุงเทพฯ 

เมื่อรวมกับจำนวนยอดผู้สมัครโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ 14,135คน แล้วจะได้จำนวนยอดผู้ที่สมัครใจเป็นทหารในปี 2567 ทั้งสิ้น 38,160 คน 

เมื่อเทียบกับยอดสมัครใจในปี 2566 ที่มีจำนวน 35,617คน (โดยแบ่งเป็นผู้สมัครใจร้องขอฯ ในวันตรวจเลือกฯ 25,461 คน และผู้สมัครใจด้วยระบบออนไลน์ 10,156 คน) ทำให้ในปีนี้มีจำนวนยอดผู้สมัครใจเป็นทหารกองประจำการสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 2,543 คน 

นับเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของกองทัพที่มีผู้ให้ความสนใจสมัครใจเข้าเป็นทหารในปริมาณที่สูงขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมในการผลักดันให้เกิดการสมัครใจเป็นทหารกองประจำการให้มากที่สุด หรือจนถึงขั้นเป็นระบบสมัครใจโดยสมบูรณ์ในอนาคต 

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการที่ผ่านมา กองทัพบกขอขอบคุณชายไทยที่มีความรับผิดชอบให้ความร่วมมือเข้ารับการตรวจเลือกฯ และชายไทยที่สมัครใจเป็นทหารในวันตรวจเลือกฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนในทุกพื้นที่ ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการตาม กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง โปร่งใส ทำให้การตรวจเลือกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

number-of-citizens-volunteers-conscripted-in-2024-SPACEBAR-Photo02.jpg

นอกจากนี้ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก ยังสั่งการให้กรมการทหารช่างปรับปรุงโรงนอนหน่วยฝึกทหารใหม่ 366 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้มีระบบระบายความร้อนและเพิ่มการหมุนเวียนของอากาศ ด้วยการซ่อมและติดตั้งมุ้งลวดใหม่ ติดตั้งพัดลมขนาด 24 นิ้ว และติดตั้งสปริงเกอร์หลังคาเพื่อรดน้ำไล่ความร้อนออกจากเพดาน ทำให้ห้องนอนเย็น ซึ่งจะเสร็จพร้อมรับทหารใหม่ที่จะเข้าประจำการใน 1 พ.ค.67 นี้ เพื่อจะได้มีโรงนอนที่สะดวกสบาย น่าอยู่ และปลอดภัยรอต้อนรับทหารกองประจำการทุกนาย

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์