แก้เผ็ด ‘รมต.-จนท.รัฐ’ เบี้ยวแจง กมธ. ชงร่างกฎหมายเอาผิดวินัย-จริยธรรม

18 เม.ย. 2567 - 09:01

  • ‘กมธ.ความมั่นคงฯ’ ชงร่างกฎหมายแก้เผ็ด ‘รมต.-จนท.รัฐ’ เบี้ยวแจง กมธ. มีความผิดวินัย-จริยธรรม

  • ‘ปดิพัทธ์’ โวยบางทีประชุมฟรี-เสียเวลา อ้างไม่ได้ใช่พร่ำเพรื่อ มั่นใจไม่ใช่ร่างกฎหมายการเงิน

Proposing-draft-law-to-criminalize-ministers-and-gov-officials-not-clarify-to-committee-SPACEBAR-Hero.jpg

ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 รับหนังสือจาก รังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธสาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย สส. ที่เข้าชื่อกันเสนอร่าง พ.ร.บ.การเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ....  

รังสิมันต์ ระบุว่า แม้จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทำนองเดียวกันอยู่แล้ว แต่ปรากฏว่าในสภาฯ ชุดที่แล้ว ได้มีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ และมีการวินิจฉัย กำหนดความผิดอาญาในบางมาตราว่า เป็นกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ยังไม่มีปัญหาในการบังคับใช้ ทำให้ กมธ.ประสบปัญหาและอุปสรรคในการรวบรวมข้อมูลมาศึกษา และจะทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลได้ยาก

จึงได้หารือต่อ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ รวมถึงที่ประชุมประธานคณะกรรมาธิการสามัญทั้ง 35 คณะ พบว่าเจอปัญหาในลักษณะเดียวกัน จึงได้จัดทำร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงหลักการในการเรียกของคณะกรรมาธิการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยหลักการ จากเดิมการเรียก หากผู้ชี้แจงไม่มาตามเรียก จะมีความผิดตามกฎหมายอาญา เราจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงใน 2 ลักษณะ ในเชิงของรัฐมนตรี จะมีความผิดเรื่องประมวลจริยธรรม ซึ่งเห็นว่า น่าจะมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะการทำหน้าที่ของ กมธ.ต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอยู่แล้ว ภายใต้มาตรา 129 ในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และส่วนอื่นๆ ก็จะมีความผิดทางวินัย ในกรณีที่ไม่มาตามคำสั่งเรียก แต่คำสั่งเรียกของ กมธ.คงไม่สามารถใช้พร่ำเพรื่อได้ เพราะในกรณีที่หากเป็นการสั่งเรียกเพื่อกลั่นแกล้ง ผู้ที่ใช้คำสั่งเรียกดังกล่าว ก็จะมีความผิดเช่นเดียวกัน ดังนั้น ร่างกฎหมายนี้เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้การทำหน้าที่ของ กมธ.ออกมาดีที่สุด และเราคงจะไม่ใช้ทันที เพราะมาตรการของเราคือ ต้องมีการเชิญเป็นหลักก่อน หากไม่ได้รับความร่วมมือถึงจะใช้คำสั่งเรียกต่อไป

รังสิมันต์ โรม

ส่วนจะมีโอกาสถูกตีความว่าร่างกฎหมายนี้เป็นร่างเกี่ยวกับการเงินหรือไม่นั้น รังสิมันต์ มองว่า เมื่อยื่นร่างกฎหมายไป ทางสภาฯ ต้องมีการวินิจฉัย หากตีความว่าเป็นร่างการเงิน ก็จะเข้าสู่ที่ประชุมของประธาน กมธ. ทั้ง 35 คณะ ซึ่งจะต้องพูดคุยกันว่าจะลงมติอย่างไร แต่เราพยายามทำให้ร่างกฎหมายนี้สามารถเข้าสู่การบรรจุวาระโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม ไม่เชื่อว่าจะถูกตีความเป็นร่างการเงิน เนื่องจาก สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย เคยเสนอร่างกฎหมายในทำนองเดียวกันไปก่อนหน้าแล้ว และไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นร่างการเงิน จึงหวังว่ากระบวนการนี้จะเดินหน้าไปพร้อมกันได้

ทั้งนี้ การเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายครั้งนี้ ไม่ได้แบ่งว่าเป็น สส.ฝ่ายค้านหรือรัฐบาล จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการทำงานของสภาฯ ซึ่งเห็นพ้องต้องกันทุกฝ่าย และหากร่างกฎหมายบรรจุแล้ว ก็จะนำไปหารือกับวิปทุกฝ่ายต่อไป

จากประสบการณ์ที่เจอปัญหาในการทำงานของ กมธ.ความมั่นคงฯ ว่า หลายเรื่องที่เราพิจารณาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นเรื่องความมั่นคง ชายแดน บางครั้งเรายังมีช่องว่างระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายรัฐบาล เป็นช่องว่างที่เราพยายามจะแก้ไขอยู่ ซึ่งการที่เราจะเชิญหน่วยงานต่างๆ มาให้ข้อมูล บางทีก็มีการมอบต่อๆ กัน บางทีเราเชิญรัฐมนตรี ก็มอบต่อๆ กันไป สุดท้ายไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่ตัดสินใจในเชิงนโยบาย ซึ่งก็เสียประโยชน์ และต้องยอมรับว่ามีต้นทุนในการประชุม ถ้าเราไม่สามารถได้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สุดท้ายก็ไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายได้เลย ถ้าจำกันได้ บางทีเราก็ต้องแถลงเพื่อเร่งให้มาชี้แจง

รังสิมันต์ โรม

ด้าน ปดิพัทธ์ กล่าวว่า การบังคับใช้คำสั่งเรียก ไม่ได้ใช้พร่ำเพรื่อ แต่เมื่อถึงจังหวะที่เราต้องการคำตอบ เช่น เรื่องการใช้อำนาจหน้าที่เกินของเจ้าหน้าที่รัฐ รัฐมนตรีจะรับผิดชอบอย่างไร ปรากฏว่าไม่มา ทำให้ กมธ.ประชุมฟรี เสียเวลา ทำให้ความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไข เมื่อ กมธ.เจอปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยการประชุมไปเรื่อยๆก็เกิดปัญหาตามมา

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. ที่เสนอโดย สฤษฏ์พงษ์ มีหลักการเหมือนกัน แต่รายละเอียดต่างกันเล็กน้อยในเรื่องตำแหน่งของรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่รัฐ คิดว่าคงไม่มีการปัญหากับการเสนอประกบกัน ส่วนการวินิจฉัยว่าเป็นร่างการเงินหรือไม่ ก็จะดำเนินการอย่างรวดเร็ว

โดยส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่ร่างการเงินแน่ๆ เพราะไม่ได้กระทบกับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

ปดิพัทธ์ สันติภาดา

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์