วิบากกรรม ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’ ใช้เงิน ธกส. ถึง ‘เกษตรกร’ ไหม?

18 เม.ย. 2567 - 07:36

  • ‘เลขาฯ กฤษฎีกา’ ยืนยันรัฐบาลไม่ได้กู้ ธกส. แจกดิจิทัลวอลเล็ต ยํ้าใช้มาตรา 28 ดําเนินโครงการ ปัดตอบใช้แหล่งเงินอื่นได้หรือไม่ แนะสหภาพ ธกส.-ครม. ส่งขอความเห็น ‘กฤษฎีกา’

Srettha-digital-wallet-Office-Council-State-SPACEBAR-Hero.jpg

ปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่รัฐบาลจะกู้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นแหล่งเงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต จะทำได้หรือไม่ ว่า สิ่งที่คณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตที่ได้ดูในการประชุมที่ผ่านมา คือเรื่องแหล่งเงิน โดยจะใช้งบประมาณปี 67 และปี 68 

อีกส่วนหนึ่งคือดําเนินโครงการตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลัง ซึ่งเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ ดังนั้น ที่ประชุมไม่มีการพูดถึงเรื่องแหล่งกู้เงิน 

ทั้งนี้ เวลาที่จะทำโครงการตามมาตรา 28 ต้องกำหนดรายละเอียด และนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งขณะนี้ยังไม่มี ผมจึงไม่แน่ใจว่ากระแสข่าวที่จะกู้เงินจาก ธกส. มาจากไหน ยืนยันว่าในที่ประชุมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ เป็นการพูดกันเองของสื่อหลังจากมีแถลงข่าว 

เมื่อถามว่า แหล่งเงินจํานวน 170,000 ล้านบาท จะนำมาจากไหน ปกรณ์ กล่าวว่า เป็นข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการของโครงการ คือจะดำเนินการตามมาตรา 28 เพียงแค่นั้น ซึ่งโดยหลักการทำได้ แต่ต้องทำรายละเอียดเพื่อเสนออีกครั้ง อย่างโครงการโคแสนล้านตัว ที่ต้องเขียนระเอียดโครงการให้ชัดเจนมาก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ แต่ทั้งหมดสื่อพูดกันเอง 

เมื่อถามว่า การใช้เงินตามมาตรา 28 กับการใช้เงิน ธกส. เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ ปกรณ์ กล่าวว่า คนละเรื่อง แต่หากใช้เงินของ ธกส. จะต้องผ่านมติบอร์ดของ ธกส. ซึ่งจะต้องพิจารณาตามกรอบมาตรา 27 และ 28

เมื่อถามว่า หากไม่ใช้เงินจาก ธกส. จะใช้เงินจากช่องทางอื่นได้อีกหรือไม่ ปกรณ์ กล่าวว่า ไม่ทราบว่ากระทรวงการคลังจะคิดอย่างไร เพราะเป็นผู้คิดโครงการ

เมื่อถามว่า การใช้มาตรา 28 กับเงิน ธกส. จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร ให้เงินไปถึงกลุ่มอาชีพเกษตรกรอย่างเดียว ปกรณ์ กล่าวว่า เป็นรายละเอียดที่กระทรวงการคลังต้องไปดู ทั้งนี้ ในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ต ไม่ได้มีการพูดถึงรายละเอียดเลย หารือแค่เฉพาะหลักการ ว่าแหล่งเงินจะมาจากไหน

เมื่อถามว่า ทางสหภาพ ธกส. ต้องการให้กฤษฎีกา ชี้แนะข้อกฎหมายของ พระราชบัญญัติ ธกส. จะสามารถทำได้หรือไม่ ปกรณ์ กล่าวว่า จะแยกส่งให้กฤษฎีกา หรือจะส่งพร้อมกับความเห็นของ ครม. ก็ได้ เพราะขั้นตอนการหารือของกฤษฎีกาจะมี 2 แบบ

1.เข้า ครม. คณะกรรมการกฤษฎีกาจะให้ความเห็นประกอบ 

2.การหารือโดยตรงกับกฤษฎีกา โดยผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบ ว่ามีปัญหาประเด็นข้อกฎหมายตรงไหน ซึ่งเป็นไปตามหลักการแก้ไขปัญหา การบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้นหากแก้ปัญหาภายในหน่วยงานได้ ก็ไม่จำเป็นต้องผ่านกฤษฎีกา แต่ถ้าส่งผ่านความเห็น ครม. ก็จะใช้ขั้นตอนสั้นลง

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์