2 วันสงกรานต์ ดับ 63 เจ็บ 550

13 เม.ย. 2567 - 04:23

  • 7 วันอันตรายสงกรานต์วันที่ 2 เกิดอุบัติเหตุแล้ว 541 ครั้ง ดับ 63 เจ็บ 550 ขณะที่ จ.เชียงราย อันดับ 1 เกิดอุบัติเหตุสะสมมากที่สุด

2-days-of-songkran-63-dead-550-injured-SPACEBAR-Hero.jpg

วันนี้ (13 เม.ย.) เข้าสู่ 7 วันอันตรายสงกรานต์วันที่ 2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 

โดย ‘พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง’ รมว.ยุติธรรม ซึ่งเป็นประธานในการแถลงข่าว เปิดเผยว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 12 เม.ย.67 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการรณรงค์  ‘ขับขี่อย่างปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ’ พบว่า 

  • เกิดอุบัติเหตุ 307 ครั้ง 
  • ผู้บาดเจ็บ 299 คน 
  • ผู้เสียชีวิต 38 ราย 

ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ 

  • ขับรถเร็ว ร้อยละ 41.37 
  • ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 21.17 
  • ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 20.20 

ขณะที่ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 84.91 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 86.32 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เวลา 16.01 – 17.00 น. และเวลา 19.01 – 20.00 น. ร้อยละ 7.49 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 20 – 29 ปี ร้อยละ 18.69

สำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ พะเยา (15 ครั้ง) และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์และพะเยา (14 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด และเชียงราย (3 ราย) 

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 2 วันของการรณรงค์ (11 – 12 เม.ย. 67) เกิดอุบัติเหตุ รวม 541 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม 550 คน ผู้เสียชีวิต รวม 63 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 42 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ เชียงราย และประจวบคีรีขันธ์ (21 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราชและสงขลา (22 คน) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ร้อยเอ็ด (5 ราย)

(ประจำวัน)infoข้อมูลถนน13เม.ย. 67.png

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์