ฉลองสงกรานต์ 5 วัน ดับ 206 บาดเจ็บ 1,593

16 เม.ย. 2567 - 06:00

 • ผ่าน 5 วันฉลองสงกรานต์ เสียชีวิตบนท้องถนนแล้ว 206 บาดเจ็บ 1,593 เกิดอุบัติเหตุ 1,564 ครั้ง!

Accident-statistics-5-days-during-Songkran-SPACEBAR-Hero.jpg

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 15 เม.ย. 2567 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณรงค์ “ขับขี่อย่างปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ผลปรากฏว่า

 • เกิดอุบัติเหตุ 301 ครั้ง
 • ผู้บาดเจ็บ 314 คน
 • ผู้เสียชีวิต 39 ราย

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่

 • ขับรถเร็ว ร้อยละ 43.19
 • ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 23.92
 • ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 15.28

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 83.82 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 78.74, ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 38.54, ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 31.89

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เวลา 16.01 - 17.00 น. ร้อยละ 9.63

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี ร้อยละ 18.13

จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,756 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 51,386 คน

 • จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ น่าน (14 ครั้ง)
 • จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ น่าน (16 คน)
 • จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (4 ราย)
Accident-statistics-5-days-during-Songkran-SPACEBAR-Photo01.jpg

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 5 วันของการรณรงค์ (11 - 15 เม.ย. 2567)

 • เกิดอุบัติเหตุ รวม 1,564 ครั้ง
 • ผู้บาดเจ็บ รวม 1,593 คน
 • ผู้เสียชีวิต รวม 206 ราย

จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 17 จังหวัด

 • จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (61 ครั้ง)
 • จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ น่าน (60 คน)
 • จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเชียงราย (13 ราย)
Accident-statistics-5-days-during-Songkran-SPACEBAR-Photo02.jpg

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์