ฉลองสงกรานต์ผ่าน 6 วัน ดับสังเวยท้องถนน 243 บาดเจ็บ 1,837

17 เม.ย. 2567 - 05:15

 • ฉลองสงกรานต์ 6 วัน ดับสังเวยท้องถนน 243 บาดเจ็บระนาว 1,837 เกิดอุบัติเหตุ 1,811 ครั้ง

 • ‘เชียงราย-แพร่’ ขึ้นนำยอดสูญเสียสะสม ขณะที่ ‘ตายเป็นศูนย์’ มี 9 จังหวัด

accident-statistics-6-days-during-songkran-SPACEBAR-Hero.jpg

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 16 เม.ย. 2567 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ “ขับขี่อย่างปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” พบว่า

 • เกิดอุบัติเหตุ 242 ครั้ง
 • ผู้บาดเจ็บ 237 คน
 • ผู้เสียชีวิต 32 ราย

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่

 • ขับรถเร็ว ร้อยละ 37.60
 • ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 23.97
 • ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 21.07

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 84.90 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 83.47, ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 41.32, ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 32.23

 • ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เวลา 00.01 – 01.00 น. ร้อยละ 11.16
 • ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 20.07

จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,756 จุด, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 51,331 คน

 • จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ แพร่ (13 ครั้ง)
 • จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ แพร่ (18 คน)
 • จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ขอนแก่น และ สุรินทร์ (จังหวัดละ 3 ราย)
accident-statistics-6-days-during-songkran-SPACEBAR-Photo V01.jpg

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 6 วันของการรณรงค์ (11 - 16 เม.ย. 2567)

 • เกิดอุบัติเหตุรวม 1,811 ครั้ง
 • ผู้บาดเจ็บรวม 1,837 คน
 • ผู้เสียชีวิต รวม 243 ราย

จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 9 จังหวัด

 • จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (71 ครั้ง)
 • จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ แพร่ (68 คน)
 • จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (15 ราย)
accident-statistics-6-days-during-songkran-SPACEBAR-Photo V02.jpg

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์