ปิดฉาก 7 วันอันตราย ‘สงกรานต์’ สังเวยท้องถนน 287 เกิดอุบัติเหตุ 2,044 ครั้ง

18 เม.ย. 2567 - 07:24

 • ปิดฉาก ‘7 วันอันตราย’ ช่วงสงกรานต์ สังเวยบนท้องถนนรวม 287

 • บาดเจ็บระนาว 2,060, เกิดอุบัติเหตุ 2,044 ครั้ง

 • ‘เชียงราย-แพร่’ แชมป์สูญเสียสะสม ขณะที่มี ‘7 จังหวัด’ ตายเป็นศูนย์

accident-statistics-7-days-during-songkran-SPACEBAR-Hero.jpg

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยผลรวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 17 เม.ย. 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ “ขับขี่อย่างปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

 • เกิดอุบัติเหตุ 224 ครั้ง
 • ผู้บาดเจ็บ 224 คน
 • ผู้เสียชีวิต 28 ราย

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่

 • ขับรถเร็ว ร้อยละ 45.98
 • ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 18.75
 • ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 12.50

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.82 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 82.14, ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 42.41, ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 29.46

 • ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เวลา 17.01 - 18.00 น. ร้อยละ 8.04
 • ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 17.06

จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,762 จุด, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 51,371 คน

 • จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงราย, ประจวบคีรีขันธ์, แพร่ (จังหวัดละ 11 ครั้ง)
 • จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ แพร่ (12 คน)
 • จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี (3 ราย)
accident-statistics-7-days-during-songkran-SPACEBAR-Photo V01.jpg

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 7 วันของการรณรงค์ (11 - 17 เม.ย. 2567)

 • เกิดอุบัติเหตุ รวม 2,044 ครั้ง
 • ผู้บาดเจ็บ รวม 2,060 คน
 • ผู้เสียชีวิต รวม 287 ราย

จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) ได้แก่

 • นครนายก
 • บึงกาฬ
 • พังงา
 • แม่ฮ่องสอน
 • สตูล
 • สมุทรสงคราม
 • หนองคาย

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (82 ครั้ง)

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ แพร่ (80 คน)

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (17 ราย)

accident-statistics-7-days-during-songkran-SPACEBAR-Photo V02.jpg

‘ศปถ.’ รับจำนวนเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว กำชับเข้มถอดบทเรียนเชิงลึก

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานแถลงผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ กล่าวว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 มีจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บลดลงจากปีที่ผ่านมา แต่จำนวนของการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย

สาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดจากการขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และตัดหน้ากระชั้นชิด รวมถึงจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดเกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ประสานจังหวัดบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

accident-statistics-7-days-during-songkran-SPACEBAR-Photo02.jpg

โดยได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลและถอดบทเรียนการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนในเชิงลึก โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุสูง พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุตามมาตรการที่กำหนด โดยเฉพาะมาตรการที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง

เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนดำเนินการรวบรวมและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะได้นำมากำหนดเป็นแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศในระยะยาวต่อไป

แม้จะสิ้นสุดการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 แล้ว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจะได้ประสานจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ เขต (กทม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับภาคประชาชน จิตอาสา และอาสาสมัครในพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านคน ยานพาหนะ ถนน และสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการแนะนำ ตักเตือน ป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงหลัก อาทิ ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ ตัดหน้ากระชั้นชิด และการไม่สวมหมวกนิรภัย การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในประเด็นการลดปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ควบคู่ไปกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทย

อนุทิน ชาญวีรกูล

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์