สงกรานต์ผ่าน 4 วัน ดับ 162 เจ็บระนาว 1,279

15 เม.ย. 2567 - 05:01

 • ผ่าน 4 วัน ช่วงสงกรานต์ สังเวยบนท้องถนนแล้ว 162 บาดเจ็บระนาว 1,279 เกิดอุบัติเหตุ 1,259 ครั้ง

Accident-statistics-during-Songkran-Day-four-SPACEBAR-Hero.jpg

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยสถิติอุบัติเหตุวันที่ 14 เม.ย. 2567 ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการรณรงค์ “ขับขี่อย่างปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

 • เกิดอุบัติเหตุ 317 ครั้ง
 • ผู้บาดเจ็บ 311 คน
 • ผู้เสียชีวิต 38 ราย

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่

 • ขับรถเร็ว ร้อยละ 37.22
 • ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 25.87
 • ทัศนวิสัยไม่ดี ร้อยละ 15.46

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 87.51 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ร้อยละ 80.76, ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 35.65, ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 35.33 

 • ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ 18.01-19.00 น. ร้อยละ 7.57 
 • ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี ร้อยละ 20.92

จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,763 จุด, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 51,529 คน

 • จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ น่าน (14 ครั้ง) 
 • จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ น่าน (16 คน) 
 • จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์ (3 ราย)
Accident-statistics-during-Songkran-Day-four-SPACEBAR-Photo02.jpg

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 4 วันของการรณรงค์ (11 - 14 เม.ย. 67)

 • เกิดอุบัติเหตุรวม 1,259 ครั้ง
 • ผู้บาดเจ็บรวม 1,279 คน
 • ผู้เสียชีวิตรวม 162 ราย

จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 21 จังหวัด 

 • จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (50 ครั้ง) 
 • จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (54 คน) 
 • จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และร้อยเอ็ด (10 ราย)
Accident-statistics-during-Songkran-Day-four-SPACEBAR-Photo01.jpg

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์