ย้าย ‘แคดเมียม’ 12,535 ตัน ‘กรมอุตฯ’ คุย ‘ผู้ว่าฯตาก’ ตรวจบ่อฝังกลบ

15 เม.ย. 2567 - 07:31

  • ขนย้าย ‘แคดเมียม’ 12,535 ตัน ‘กรมอุตสาหกรรม’ คุย ‘ผู้ว่าฯตาก’ ตรวจบ่อฝังกลบ จ.ตาก ตรวจสอบโครงสร้างทางวิศวกรรม-ระบบน้ำชะล้าง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบขนย้ายต่างๆ

Cadmium-Tak Governor-landfill-SPACEBAR-Hero.jpg

ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการกากตะกอนแร่แคดเมียมของกระทรวงอุตสาหกรรม ว่า ล่าสุดได้มีการหารือร่วมกับ สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เกี่ยวกับเรื่องความพร้อมของพื้นที่ที่จะขนย้ายกากตะกอนแร่แคดเมียม กลับไปฝังกลบที่แหล่งกากตะกอนแร่เดิมที่จังหวัดตาก ตามแนวทางของคณะกรรมการอำนวยการการขนย้ายกากแคดเมียมและกากสังกะสี ที่ได้มีการประชุมแผนการขนย้ายกากตะกอนแร่แคดเมียม เมื่อวันที่ (13 เม.ย.67) นั้น ซึ่งล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการในจังหวัดตากที่เกี่ยวข้อง

โดยได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบพื้นที่หน้างาน อาทิ ตรวจสภาพความแข็งแรงของบ่อฝังกลบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม การตรวจสอบโครงสร้างและพื้นผิวของบ่อปูนซีเมนต์ ระบบรวบรวมน้ำชะล้างและการปูก้นหลุมให้เรียบร้อยตามที่ระบุในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)

ตรวจสอบเครื่องจักรในการขนย้ายถุง Big Bag กากตะกอนแร่แคดเมียมไปฝังกลบ รวมทั้งมีการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบการฝังกลบว่ามีความปลอดภัยตามหลักวิชาการและปลอดภัยต่อประชาชนในพื้นที่มากที่สุด

ทั้งนี้ ทางจังหวัดตาก ได้มีคำสั่งใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ตามมาตรา 29 ประกาศห้ามไม่ให้บุคคลเข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดในพื้นที่โรงงานฯพื้นที่ฝังกลบ ในรัศมี 100 เมตร จากบริเวณโดยรอบบ่อกักเก็บกากอุตสาหกรรม ทั้ง 7 บ่อ และอาคารโรงเก็บพัสดุที่มีกากตะกอนแร่แคดเมียมบรรจุในถุงบิ๊กแบ็กภายในอาคาร เป็นระยะเวลา 90 วันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันตรวจสอบและติดตามโรงงานต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการตรวจสอบในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่พบกากตะกอนแร่แคดเมียมเพิ่มเติม ทำให้ในปัจจุบันมีปริมาณกากตะกอนแร่แคดเมียมที่พบยังคงอยู่ที่ 12,535 ตัน 

แต่ยังได้เน้นย้ำให้ทีมเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ยังคงดำเนินการตรวจสอบและติดตามโรงงานและโกดังที่อยู่ในพื้นที่ต้องสงสัย ให้มีการค้นหากากตะกอนแร่แคดเมียมอย่างต่อเนื่อง

"กระทรวงอุตสาหกรรมมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างรัดกุม โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่พื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งเป็นต้นทางของแหล่งฝังกลบกากตะกอนแร่เดิม รวมถึงทุกจังหวัดที่มีการตรวจพบการลักลอบกักเก็บกากตะกอนแร่แคดเมียม เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัย และประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง" ณัฐพล กล่าว

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์