‘นายกฯ’ ฝากสาร ‘วันแห่งครอบครัว’

14 เม.ย. 2567 - 04:23

  • ‘นายกฯ’ ตื่นเช้าใส่บาตร - มอบสารเนื่องในโอกาส ‘วันแห่งครอบครัว’ ย้ำ ‘คนสูงวัย’ ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในครอบครัว

Prime-Minister-gives-a-message-on-Family-Day-SPACEBAR-Hero.jpg

วันที่ 14 เมษายน 2567 ที่ตลาดฉัตรไชย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ‘เศรษฐา ทวีสิน’ นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง พร้อมด้วย ‘พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน’ ภริยา ร่วมใส่บาตรพระ 30 ชุด ด้วยข้าวเหนียวหมูปิ้งร้านลุงแต เจ้าประจำในตลาดหัวหิน ข้าวแช่ ขนมหวาน กล้วยไข่เชื่อม มันเชื่อม น้ำเต้าหู้  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังใส่บาตร นายกฯ ได้เดินทักทายบรรดาพ่อค้าแม่ค้าร้านข้าวเหนียวหมูปิ้ง ข้าวเหนียวมะม่วง ร้านข้าวแช่ป้าตุ่ม ร้านขายเสื้อ ร้านขายขนมไทย โดยนายกฯสอบถามว่าช่วงสงกรานต์นี้ค้าขายเป็นอย่างไรบ้างเศรษฐกิจดีหรือไม่ บรรดาพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าการค้าขายในปีนี้ดีขึ้น ขณะที่เจ้าของร้านข้าวเหนียวหมูปิ้ง กล่าวชมว่าตั้งแต่เศรษฐา มาเป็นนายกค้าขายดีขึ้น ซึ่งพูดเรื่องจริง  

ขณะที่นายกฯกล่าวว่า สงกรานต์ปีนี้ดีกว่าปีเก่า นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยอะขึ้นเรื่อยๆและปีหน้าจะจัดกิจกรรมให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจะดีขึ้น ดีกว่าปีนี้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างเดินตลาดบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก บรรดาประชาชนเข้ามาขอถ่ายรูปให้กำลังใจนายกฯและมีบางส่วนเข้ามาสอบถามความคืบหน้าเรื่องโครงการเติมเงิน 10,000 บาทระบบดิจิทัลว่าตกลงเงินดิจิทัลจะยังได้หรือไม่ ทำให้นายกฯยืนยันชัดเจนว่าได้แน่นอนในไตรมาส4  

ขณะเดียวกัน เศรษฐา ทวิตเตอร์X ระบุว่า "ผม กับคุณหมออ้อมมาใส่บาตรที่ตลาดหัวหินด้วยกันรับวันปีใหม่ไทยครับ" 

สถาบันครอบครัว คือ สถาบันพื้นฐานที่ช่วยดูแลเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็น safety net ให้ทุกคนที่เปราะบาง เปรียบเหมือนขุมพลังกายพลังใจของเรา อยากให้ครอบครัวไทยทุกครอบครัวเข้มแข็งครับ ประเทศไทยของเราจะแข็งแรง และพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง 

ความไม่เข้าใจกันในครอบครัวเป็นเรื่องปรกติ ความเห็นที่แตกต่างของคนต่างวัย สามารถพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้ ในโอกาสวันครอบครัว ฝากทุกท่านให้ความรัก ให้เวลา และช่วยกันดูแลทุก ๆ คนในครอบครัวให้อบอุ่นครับ 

‘ชัย วัชรงค์' โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบสารเนื่องในโอกาส ‘วันผู้สูงอายุแห่งชาติ’ และ ‘วันแห่งครอบครัว’ ประจำปี 2567 วันที่ 13 เมษายน 2567 และวันที่ 14 เมษายน 2567 ดังนี้  

เนื่องในโอกาส ‘วันผู้สูงอายุแห่งชาติ’ และ ‘วันแห่งครอบครัว’ ประจำปี 2567 ผมขอส่งความรัก ความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังผู้สูงอายุทุกท่านและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว  

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อสังคมไทย เป็นสถาบันที่ปลูกฝัง และหล่อหลอมสมาชิกในครอบครัว รวมถึงเป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิดและเป็นพลังที่เสริมสร้างกำลังใจให้สมาชิกสามารถก้าวผ่านวิกฤตและสิ่งท้าทายในชีวิตได้ ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวเติบโตอย่างมีคุณภาพ การที่ครอบครัวมีความเข้มแข็งก็จะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีความเข้มแข็ง โดยหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของครอบครัวไทยในปัจจุบัน คือ “ผู้สูงอายุ” ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่า เป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้และภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การรักษาและสืบทอดไว้  

อีกทั้งผู้สูงอายุยังเป็นศูนย์รวมจิตใจ ผสานความเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวความรัก ความสามัคคีของคนทุกวัยในครอบครัว รัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อทำให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และทุกครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่น มีความสุข อันจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป 

ในโอกาสนี้ ผมขออวยพรให้ผู้สูงอายุทุกท่านและครอบครัวไทยทุกครอบครัว ประสบแต่ความสุข มีสุขภาพใจ สุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและสัมฤทธิผลในสิ่งที่ปรารถนาโดยทั่วกัน

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์