แห่สมัครวันสุดท้าย ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ

16 พ.ค. 2567 - 06:29

  • เก้าอี้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงได้รับความสนใจ

  • วันสุดท้ายของการสมัครมีผู้สมัครเพิ่มขึ้น

  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้ากระบวนการสรรหา

economic-stock-exchange-manager-SPACEBAR-Hero.jpg

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดรับสมัครผู้จัดการ ตลท.แล้ว วงในเผยมียื่นใบสมัคร 7-8 ราย ขณะที่ ‘แมนพงศ์’ มาตามนัดยื่นใบสมัครวันสุดท้าย จับตาสิ้นเดือน พ.ค.นี้ประกาศผล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานความคืบหน้าของการเสนอตัวเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ฯ คนใหม่ว่า  วันสุดท้ายของการสมัครคือ 15 พฤษภาคม ได้รับความสนใจมีผู้สมัครจำนวน 8 ราย   

ในจำนวนผู้สมัครมีชื่อ นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย หลังจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทั้งหมด และเริ่มกระบวนการสัมภาษณ์ช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม เมื่อคัดเลือกผู้ที่จะเป็นผู้จัดการ ตลท.คนใหม่ แล้วก็จะประกาศรายชื่อให้ทราบทันที

ก่อนหน้านี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศเชิญชวนสมัครตำแหน่งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทดแทนผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนเดิมที่ครบวาระ โดยมีกำหนดสิ้นสุดการสมัครวันที่ 30 เมษายน  แต่ปรากฏว่าได้รับความสนใจน้อย และมีรายชื่อเดียวที่สนใจจะสมัคร ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ต่อเวลาออกไปอีกโดยเลื่อนมาสิ้นสุดวันที่ 15 พฤษภาคม และได้รับความสนใจมีผู้สมัครเพิ่มขึ้น

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์