GULF มอบยิ้มสดใส ปีที่ 4 กับ GULF Sparks Smiles

18 พ.ค. 2567 - 03:49

  • GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2

  • ลงพื้นที่ จ.อยุธยา รักษาฟันฟรีให้ประชาชน พร้อมเปิดโอกาสเรียนรู้ให้เยาวชนจิตอาสา

gulf-sparks-smiles-SPACEBAR-Hero.jpg

ปัญหาสุขภาพช่องปาก สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกช่วงวัย กระทรวงสาธารณสุขสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ พบ เด็กไทยกว่า 50% มีปัญหาฟันผุ และมากกว่า 60% ของผู้ใหญ่มีปัญหาโรคเหงือกอักเสบ แต่สำคัญกว่านั้น อยู่ที่ “การเข้าถึงบริการทันตกรรมของคนไทย ยังต่ำกว่า 10%” ดังนั้น การสร้างความเสมอภาคด้านสุขภาพช่องปากจึงสำคัญ เพราะทำให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับการดูแลด้านสุขภาพช่องปากอย่างเท่าเทียม เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในด้านการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข

โครงการ ‘GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4’ นำโดย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มีเป้าหมายเพื่อให้บริการรักษาฟันฟรี ในพื้นที่ห่างไกลและขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยโครงการฯ นี้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว ล่าสุด ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยที่ อบต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 15-16 พ.ค. 67 ซึ่งได้ให้บริการผู้ที่เข้ามารักษาปัญหาสุขภาพช่องปากไปมากกว่า 570 เคส

gulf-sparks-smiles-SPACEBAR-Photo01.jpg

รศ.ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตะ จุฬาฯ กล่าวว่า โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นโครงการที่ทางคณะทันตะ จุฬาฯ ทำมาอยู่แล้ว และต้องการขยายความช่วยเหลือไปสู่ประชาชนมากขึ้น จึงเกิดเป็นโครงการ ‘GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน’ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทกัลฟ์ ซึ่งได้ดำเนินโครงการฯ ร่วมกันมาเป็นปีที่ 4 แล้ว 

และในการออกหน่วยครั้งนี้ ได้เลือกพื้นที่ อบต.หนองน้ำใส เนื่องจากเป็นพื้นที่ตรงกลางที่ประชาชนจากทั้ง จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.สระบุรี สามารถเดินทางมาได้ง่าย ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาทันตกรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาทางทันตกรรมอย่างเท่าเทียม โดยการรักษาฟัน ไม่จำกัดว่าจะเป็นใคร แต่ขอให้โอกาสนั้นทั่วถึงทุกคนทั้งประเทศ ซึ่งคือจุดยืนของโครงการทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

gulf-sparks-smiles-SPACEBAR-Photo02.jpg

ด.ญ.ปราณรัก บ่ายคล้อย ตัวแทนนักเรียนอาสาสมัคร จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมเป็นอาสาสมัครของโครงการ GULF Sparks Smiles รู้สึกว่าโครงการนี้ดีมาก ช่วยสนับสนุนคนที่ไม่มีงบประมาณในการทำฟัน และอาจจะละเลยร่างกายของตัวเอง ซึ่งโครงการนี้ทำให้คนเหล่านั้นหันกลับมาสนใจร่างกายตัวเอง รวมถึงยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีจิตอาสาได้มาลงพื้นที่กับโครงการฯ ด้วย ทำให้ได้มีประสบการณ์จริงๆ ร่วมกับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยต่อยอดในการเรียนต่อไปในอนาคต

gulf-sparks-smiles-SPACEBAR-Photo04.jpg

โครงการ ‘GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน’ เป็นโครงการที่ให้บริการตรวจฟันเบื้องต้นฟรี ทั้งอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ เอกซเรย์ และผ่าฟันคุด ซึ่งกัลฟ์มีความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม รวมไปถึงการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนควบคู่กันอีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิด ‘Powering the Future, Empowering the People’ 

ในปีนี้จะมีการออกหน่วยทั้งหมด 4 ครั้ง โดยครั้งต่อไปจะขยายพื้นที่ความช่วยเหลือไปที่ จ.ระยอง และกลับมาออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ครั้งสุดท้ายที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันทันตสาธารณสุข 

โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page ‘Gulf SPARK’
https://www.facebook.com/GulfSPARK.TH

gulf-sparks-smiles-SPACEBAR-Photo03.jpg

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์