Jobdb ชี้ SMEs ไทย แนวโน้มจ้างงานเพิ่ม

19 พ.ค. 2567 - 04:17

  • แม้ SMEs จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐ มีความเป็นห่วง แต่ก็มิได้หมายความว่า SMEs ไทย จะมีแต่กำลังไปไม่ไหว

  • Jbodb by SEEK เปิดผลสำรวจ พบแนวโน้มการจ้างงาน SMEs เพิ่มสูง ตามการเติบโตของบริษัท

  • แนะทริค มุ่งค้นหาผู้สมัครแบบเชิงรุก ติดต่อหาผู้สมัครก่อนใคร! ด้วยฟีเจอร์ Talent Search ให้ความสำคัญ ‘สร้างแบรนด์’ รับธุรกิจขยายตัว

jobsdb-seek-smes-employment-platform-survey-results-business-SPACEBAR-Hero.jpg

Jobsdb by SEEK เปิดผลสำรวจ พบบริษัทขนาดเล็กมีแนวโน้มจ้างงานเพิ่ม สูงถึง 54% และบริษัทขนาดกลางให้ความสำคัญในการดูแลรักษาพนักงานถึง 59% ชี้ให้เห็นแนวโน้มในการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องจ้างคนทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ โชว์ตัวช่วย ฟีเจอร์ ‘Talent Search’ ช่วย SMEs คัดค้นคนทำงานเชิงรุก ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ท่ามกลางฐานข้อมูลผู้หางานมากกว่า 40 ล้านคน

ดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ Jobsdb by SEEK เผยในยุคเทคโนโลยีพัฒนารวดเร็ว และผลสำรวจ ที่พบแนวโน้มการจ้างงานที่กำลังทวีเพิ่มขึ้น ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เพื่อเร่งพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน โดยผลสำรวจชี้ บริษัทขนาดเล็กกำลังจ้างงานเพิ่ม 54% และขนาดกลาง ที่ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาพนักงานถึง 59%

ผลสำรวจครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก 685 บริษัท ในหลากหลายอุตสาหกรรมและตำแหน่งงานในประเทศไทย โดยพบว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 บริษัทที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ (51%) ในทุกขนาดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนพนักงาน ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มการจ้างงานในเชิงบวกและการให้ความสำคัญกับการเติบโต

jobsdb-seek-smes-employment-platform-survey-results-business-SPACEBAR-Photo03.jpg

ทั้งนี้ ขนาดธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุดที่ทำให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นคือ บริษัทขนาดเล็ก (จำนวนพนักงานไม่เกิน 50 คน) โดย 54% ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนพนักงาน แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในโอกาสการเติบโตและตอบสนองความต้องการบุคลากรที่เพิ่มขึ้น

ในส่วนของบริษัทขนาดกลาง (จำนวนพนักงาน 51 – 99 คน) พบว่า 59% แม้จะไม่ได้มีแนวโน้มในการเพิ่มจำนวนพนักงาน แต่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาพนักงานไว้ ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มที่จะดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการลดขนาดธุรกิจหรือการหยุดชะงักครั้งใหญ่

jobsdb-seek-smes-employment-platform-survey-results-business-SPACEBAR-Photo02.jpg

เมื่อพิจารณาจากตลาดงานในประเทศไทย พนักงานตามสัญญาจ้างและพนักงานชั่วคราวยังคงมีความสำคัญและเป็นที่ต้องการ แม้ว่าหลายบริษัทจะเพิ่มจำนวนพนักงานประจำ พวกเขาก็ยังรู้สึกว่าพนักงานตามสัญญาจ้างหรือพนักงานชั่วคราวมีความสําคัญต่อธุรกิจ

นอกจากนี้ การสำรวจพบว่า อัตราการจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างหรือพนักงานชั่วคราวมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในธุรกิจขนาดเล็ก ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่มีการวางแผนลดการจ้างงานลง ซึ่งจำนวนของพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงเพื่อให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายทางธุรกิจ

กรรมการผู้จัดการ Jobsdb by SEEK ยังเผย เหตุผลหลักที่ผู้ประกอบการต้องการจ้างพนักงานตามสัญญาและพนักงานชั่วคราวเพิ่มขึ้น ได้แก่ การขยายธุรกิจ การจัดการจำนวนพนักงานอย่างเหมาะสม และการลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ดังนั้นการว่าจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างหรือพนักงานชั่วคราว จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ SMEs อย่างมาก เพื่อให้สามารถแข่งขันในการค้นหาแรงงานในตลาดได้ตรงตามความต้องการ ดังนั้นการมองหาคนทำงาน จึงจำเป็นที่จะต้องเลือกหรือมองหาผู้หางานที่มีทักษะที่เหมาะสมกับเนื้องานมากที่สุด และควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสรรหาบุคลากรเป็นการค้นหาผู้สมัครแบบเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น

พร้อมระบุว่า Jobsdb by SEEK ได้พัฒนาฟีเจอร์ ‘Talent Search’ เพื่อช่วยในการคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการได้มากที่สุด รวมถึงโซลูชัน ‘Branded Ad’ เพื่อให้ผู้หางานได้เห็นและเข้าชมเว็บไซต์ขององค์กรเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น

“ทั้งการจ้างงานแบบพนักงานประจำ หรือ การจ้างพนักงานตามสัญญาและพนักงานชั่วคราว ควรจะต้องมีการประเมินสถานการณ์ภายในองค์กรเพื่อเลือกรูปแบบการจ้างการอย่างเหมาะสมด้วยเช่นกัน เพราะนี่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ต้องมีการควบคุมต้นทุนให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ดวงพร กล่าว

jobsdb-seek-smes-employment-platform-survey-results-business-SPACEBAR-Photo01.jpg

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์