ลาบูบู้ ของเล่นเด็ก พ่อแม่จะซื้อ อย่าลืมดู มอก.

19 พ.ค. 2567 - 08:51

  • สมอ.เข้มงวด สินค้าปลอดภัย โดยเฉพาะกลุ่มของเล่นเด็ก ต้องได้มาตรฐาน

  • ตอกย้ำ ‘ลาบูบู้’ ตุ๊กตาเด็กเล่นยอดฮิต ผู้ปกครองจะซื้อ อย่าลืมดู มอก.

doll-Laboo-boo-children-toys-parents standard-industry-SPACEBAR-Hero.jpg

ของเล่นเด็ก จำเป็นต้องมีความปลอดภัย เพราะผู้ใช้-ผู้สัมผัส คือเด็ก ที่หมายถึงตั้งแต่เด็กเล็กยันเด็กโต ยิ่งเป็นเด็กเล็ก ยิ่งมีความเสี่ยงจับเข้าปาก ดังนั้น สินค้าของเล่นเด็ก จึงถูกจัดเข้าเป็น 1 ใน 144 ชนิดสินค้า ที่ต้องควบคุม

วันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เผย สมอ. ได้กำหนดให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสินค้าควบคุม โดยผู้ทำ ผู้นำเข้า จะต้องทำ/นำเข้า สินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น และจะต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อน รวมถึงการจำหน่ายจะจำหน่ายได้เฉพาะสินค้าที่ได้มาตรฐาน ปัจจุบันมีจำนวน 144 รายการ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและวัสดุก่อสร้าง ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร เมลามีน ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ และหมวกกันน็อก รวมทั้งของเล่น ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าที่ สมอ. ควบคุมด้วย ปัจจุบันของเล่นที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและวัสดุที่ใช้ทำ พ่อแม่จึงควรเลือกของเล่นที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของเด็ก

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ‘ของเล่น’ ตามกฎหมาย หมายถึง สินค้าที่ออกแบบและทำให้เด็กอายุไม่เกิน 14 ปี เล่น เช่น ตุ๊กตา ลูกโป่ง ลูกบอล เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่ม ‘ของเล่น’ เช่น พวงกุญแจ ของสะสมสำหรับผู้ใหญ่ ปืนบีบีกัน ปืนอัดลม ลูกดอก หนังสติ๊ก จักรยาน 2 ล้อที่มีอานนั่งสูงเกิน 435 มิลลิเมตร เป็นต้น

doll-Laboo-boo-children-toys-parents standard-industry-SPACEBAR-Photo01.jpg

สำหรับตุ๊กตาทุกประเภทจัดอยู่ในข่ายของเล่นที่ สมอ. ควบคุมซึ่งต้องกำกับดูแลให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ใช่เฉพาะตุ๊กตา ‘ลาบูบู้’ ที่กำลังฮอตฮิตขณะนี้เท่านั้น ในกรณีของลาบูบู้หากมีวัตถุประสงค์ในการทำเพื่อเป็นของเล่นสำหรับเด็ก และผู้ใช้งานคือเด็ก สมอ. ถือว่าเป็นของเล่น ซึ่งผู้ทำ ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แต่หากมีวัตถุประสงค์ในการทำเพื่อเป็นอย่างอื่น เช่น พวงกุญแจ และผู้ใช้งานคือผู้ใหญ่ จะไม่อยู่ในข่ายของเล่นและไม่อยู่ในการควบคุมของ สมอ. 

ทั้งนี้ ข้อกำหนดในมาตรฐานของเล่น มีข้อกำหนดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น การควบคุมปริมาณโลหะหนักอย่างสารตะกั่ว ปรอท แคดเมียม ที่อยู่ในส่วนประกอบของ  ของเล่น ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่เป็นอันตราย ไม่มีขอบคมหรือปลายแหลม ต้องมีฉลากหรือข้อความระบุช่วงอายุของเด็กที่ของเล่นหรือภาชนะบรรจุ ต้องมีคำเตือนหรือวิธีการเล่น เช่น มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก อาจทำให้ อุดตันทางเดินหายใจ, ห้ามเล่นใกล้เปลวไฟ, ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ และ ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ เป็นต้น

“สำหรับบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กรณีทำและนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอฝากถึงประชาชนหากจะเลือกซื้อของเล่น ให้สังเกตเครื่องหมาย มอก. และ QR Code ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของลูกหลาน”

เลขาธิการ สมอ. กล่าว

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์