เรื่องเด่นประจำวัน


economic-rice-insurance-SPACEBAR-Thumbnail.jpg

ธุรกิจ-เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. เดินหน้าโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี 67

ธ.ก.ส. เดินหน้าโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567 ตามมติครม. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตได้อย่างยั่งยืน โดยให้ความคุ้มครอง 7 ภัยธรรมชาติและภัยศัตรูพืช วงเงินคุ้มครอง 1,190 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการทุกราย ไร่ละ 65 - 69 บาท กรณีเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย โดย ธ.ก.ส. ร่วมอุดหนุนให้ฟรี วางเป้าหมายพื้นที่การเกษตรกว่า 21 ล้านไร่ และเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์กว่า 600,000 ราย ทั่วประเทศ

17 ก.ค. 2567 - 08:50